2016 - 2019 Leuven

Abscis Architecten -

Het projectgebied, dat gelegen is langsheen de spoorwegbundel aan het station van Leuven, is in veel opzichten een opmerkelijke site.  Het ligt op wandelafstand van het station van Leuven, in de schaduw van de nieuwe grootschalige stationsontwikkelingen, en sluit tegelijk aan bij de bestaande kleinschalige woonwijk ‘Klein Rijsel’. 

Het ontwerp vormt in vele aspecten een antwoord op een actuele stedelijk ontwerpvraag, met name hoe omgaan met de schaalbreuk tussen enerzijds de nieuwe grootschalige kantoorfuncties in het kader van de herstructurering van de stationsomgeving en anderzijds de bestaande kleinschalige woonfuncties in de wijk ‘Klein Rijsel’ met eerder kleinere woningen.  In deze woonwijk is de kwaliteit van de publieke ruimte nog voor verbetering vatbaar, daar waar de nieuwe stationsontwikkeling wel reeds kwaliteit in architectuur én publieke ruimte nastreeft.  In die zin kan de ontwikkeling van het studiegebied een katalysator vormen voor de opwaardering van de wijk ‘Klein Rijsel’ en vormt het ontwerp een brug tussen beide stadsdelen.  Het studiegebied ligt op een scharnierpunt tussen beide.  Het ontwerp vormt door de schaal en de schikking van bouwblokken een overgang tussen lineaire ontwikkeling langsheen de spoorweg en de kleinere bouwblokken van de wijk ‘Klein Rijsel’.  Het ontwerp verweeft de verschillende schalen, zo krijgt de wijk ‘Klein Rijsel’ aan de Boulevardstraat de schaal van de aanliggende bebouwing rond een nieuwe straat die de verbinding vormt met de bestaande Klein Rijselstraat.  Aan de andere zijde sluit een ‘stoerder’ bouwblok aan bij de schaal van het Provinciehuis.

 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics