2019 - 2020 Lokeren

Abscis Architecten - nieuwbouw eerste graad met geperforeerde luifel - fotografie Jeroen Verrecht

De beslissing tot fusie van enkele Lokerse scholengroepen gaf aanleiding tot een algemene herschikking van de verschillende vestigingen te Lokeren.

Abscis Architecten - gebouw eerste graad met 5 bouwlagen - fotografie Jeroen Verrecht

gebouw eerste graad met 5 bouwlagen - fotografie Jeroen Verrecht

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - grondplan eerste verdieping - Abscis Architecten

grondplan eerste verdieping - Abscis Architecten

De site bevindt zich in de stadskern van Lokeren, in een bouwblok begrensd door de H. Hartlaan, de Dwarsstraat, de Sterrestraat en het Vrijheidsplein, op wandelafstand van de markt en het station. Het project bestaat uit een nieuwbouw eerstegraadschool en een uitbreiding van de lagere school, waarbij de omgevingsaanleg en de fietsenstallingen ook werden opgenomen in het ontwerp. 

MASTERPLAN

Om een herschikking mogelijk te maken was een herstructurering van de versnipperde buitenruimtes en de sloop van enkele sterk verouderde schoolvolumes noodzakelijk. Binnen de visie van maximalisatie van de groene open buitenruimte en logische functionele verbindingen tussen de verschillende scholen (de eerstegraadschool, de kleuterschool en de lagere school) werd er gezocht om het nieuw te bouwen programma, bestaande uit een nieuwbouw voor de eerstegraadsschool en de uitbreiding van de lagere school, in een zo compact mogelijke manier te organiseren.

VOLUME

De nieuwbouw van vijf klaslokalen voor de lagere school werd voorzien in het verlengde van de bestaande lagere school. Hierdoor werd de toegang, t.h.v. de H.Hartlaan tussen twee blinde gevels, opgewaardeerd tot een nieuw ‘poortgebouw’ tot de campus. De luifel en de drie bouwlagen van het nieuwe volume benadrukken deze nieuwe inkom.

De nieuwbouw voor de eerste graad kreeg een gelijkaardige vormgeving en werd tevens voorzien van een luifel. Het volume omvat een transparante gelijkvloerse bouwlaag met een refter, een polyvalente ruimte en sanitair. Op de verdiepingen bevindt zich het lesgebeuren met 24 leslokalen, administratie en een lerarenkamer. De toegang hiertoe kan na de schooluren afgesloten worden opdat de gelijkvloerse laag onafhankelijk, bijv. door derden, gebruikt kan worden.

GROEN

Het was onze betrachting om door middel van eenvoudige ingrepen het groene beeld door te trekken op de speelplaatsen. Zo werden er op een raster verschillende bomen aangebracht en groenvakken voorzien.

Het groen werd ook op en in de gebouwen teruggebracht. Zo worden beide luifels voorzien van een extensief groendak en hebben ze elk een grote perforatie waar een boom werd geplant. Bij de eerstegraadschool geeft een grote open buitentrap, gesitueerd in de perforatie van de luifel, toegang tot de eerste verdieping. Zo wandelen de leerlingen langs de stam en de kruin van de boom omhoog.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - geperforeerde luifel - fotografie Jeroen Verrecht

geperforeerde luifel - fotografie Jeroen Verrecht

Delen