2013 - 2015 Gent

Abscis Architecten - Integratie van het groen – fotografie Dennis De Smet

Het parkeergebouw is voor automobilisten en vele bezoekers vanaf de Ring rond Gent het eerste beeld dat van AZ Sint-Lucas wordt opgevangen. Om die reden is in het ontwerp veel aandacht geschonken aan sfeer en uitstraling. Het gebouw is in twee delen verdeeld, zo werd een as gecreëerd die naar het ziekenhuis leidt en waarop het parkeergebouw wordt geënt. De projectzone werd hierdoor opgesplitst, waardoor de hoge capaciteit aan parkeerplaatsen wordt verdeeld over twee gebouwen.

Abscis Architecten - Uitwaaiering  plateau – fotografie Dennis De Smet

Uitwaaiering plateau – fotografie Dennis De Smet

Abscis Architecten - Zicht op het plein – fotografie Dennis De Smet

Zicht op het plein – fotografie Dennis De Smet

Tegenover het strakke raster van de parkeerplaatsen staan uitwaaierende vloerplaten met groenaanplantingen voor een vermenselijking van een functioneel concept.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Hout en aluminium – fotografie Dennis De Smet

Hout en aluminium – fotografie Dennis De Smet

Er zijn twee kleinschaliger gebouwen gecreëerd, wat binnen de ruimtelijke context en de korrelgrootte van de ziekenhuiscampus wenselijk was. De nieuwe verbindingsas tussen de twee deelgebouwen werd doorgetrokken tot aan de rand van de site en is als laan ontworpen. Bij het aankomen op de site opent het gebouw zich naar de bezoekers, die via een eenduidige in- en uitritsituatie de parking binnenrijden. Patiënten kunnen met de wagen rond de parking om zo te worden afgezet aan de inkom van het ziekenhuis. Automobilisten kunnen via een verkeerslus terug naar de ring of alsnog hun wagen stationeren in het parkeergebouw. Het doorgaand verkeer wordt beperkt tot urgentiediensten en een kiss en ride zone onder gebouw Oost. Zo ontstaat een verkeersarm plein waarop de bezoeker, patiënt en/of medewerker, terechtkomt na het parkeren.

Waar de verkeerslus onder gebouw Oost doorloopt, komen de voetgangers van de verschillende parkeerniveaus naar beneden met trap en liften, er ontstaat een overdekte hotspot. Hier werd een fietsparking georganiseerd alsook betaalautomaten, sanitair, wachtruimte, en een berging voor rolstoelen die ter beschikking gesteld worden. De gelijkvloerse lagen van gebouwen Oost en West zijn met een vrije hoogte van 4 meter uitgevoerd. Dit zowel om herbestemming mogelijk te maken als om bepaalde zones te reserveren voor bijzonder verkeer zoals ziekenvervoer, bestelwagens van onderhoudspersoneel, plaatsen voor mindervaliden, huisartsen, regelmatige bezoekers voor radiotherapie e.d.... Zij kunnen drempelvrij tot de ingang van het ziekenhuis circuleren.

Inzake vormentaal en expressie werd gekozen voor een open parkeergebouw. Tegenover het strakke betonraster van de parkeerplaatsen staan uitwaaierende betonvloerplaten met groenaanplantingen, voor een vermenselijking van het functionele concept. De borstweringen werden ontworpen om te kunnen worden uitgevoerd in geperforeerde aluminium platen, en zo een contrast te vormen met de massiviteit van het project. Groen werd op verschillende niveaus en met verschillende doelstellingen ingezet bij het ontwerp. Op maaiveldniveau werden een aantal bomen voorzien op het plein en langs de as naar de inkom van het ziekenhuis. De bomen zorgen voor schaduw/verkoeling en verhogen de biodiversiteit binnen een stedelijk landschap. Ook waar zich uitwaaierende vloerplaten bevinden, is groen voorzien. Het gebouw wordt zo deel van de vergroening van de site. De nieuwe aanplanting gebeurt uitsluitend met inheemse soorten.

Abscis Architecten - Overdekte doorgang – fotografie Dennis De Smet

Overdekte doorgang – fotografie Dennis De Smet

Abscis Architecten - Zicht naar plein – fotografie Dennis De Smet

Zicht naar plein – fotografie Dennis De Smet

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Integratie grafiek - fotografie Rikgrafiek

Integratie grafiek - fotografie Rikgrafiek

Abscis Architecten - Integratie grafiek - fotografie Rikgrafiek

Integratie grafiek - fotografie Rikgrafiek

Abscis Architecten - Integratie grafiek - fotografie Rikgrafiek

Integratie grafiek - fotografie Rikgrafiek

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Integratie grafiek - fotografie Rikgrafiek

Integratie grafiek - fotografie Rikgrafiek

Delen