2012 - 2014 Ninove

Abscis Architecten - overdekte onderdoorgang als polyvalente ruimte onder het labogebouw – fotografie Toon Grobet

Voor de scholencampus van het Gemeenschapsonderwijs in Ninove werd in eerste instantie een masterplan opgesteld waarin een aantal knelpunten werden blootgelegd. De campus bevindt zich in het binnengebied van een bouwblok in het centrum van de stad. Een kwalitatieve presentatie van de campus aan de straatzijde ontbrak. In deze eerste fase werden een nieuwe basisschool, middenschool, en labogebouw voorzien, en speelplaatsen en buitenverharding aangelegd.

Abscis Architecten - basisschool: gradinvloer in de polyvalente zaal – fotografie Toon Grobet

basisschool: gradinvloer in de polyvalente zaal – fotografie Toon Grobet

Abscis Architecten - basisschool: gevel Dreefstraat – fotografie Toon Grobet

basisschool: gevel Dreefstraat – fotografie Toon Grobet

Het groene binnengebied wordt hersteld en door middel van langse doorzichten en doorgetrokken wandelassen.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - refterruimte basisschool – fotografie Toon Grobet

refterruimte basisschool – fotografie Toon Grobet

In het masterplan voor de scholencampus werd een totaalvisie ontwikkeld die werd opgesplitst in drie fasen. De eerste fase van dit masterplan behelsde het bouwen van een basisschool, een middenschool en een labogebouw, en de omgevingsaanleg. In de voorgestelde visie werd door middel van twee nieuwe gebouwen een oplossing aangeboden. Het Atheneum en middenschool kregen een meer stedelijk gezicht aan de statige Astridlaan terwijl de nieuwe basisschool samen met de bestaande kleuterschool een zachtgroen identiteit kregen aan de smallere Dreefstraat. Het groene binnengebied werd hersteld door middel van langse doorzichten en doorgetrokken wandelassen. 

In een eerste fase van de uitvoering van het masterplan werden de basisschool en één klas van de kleuterschool opgetrokken, in een krachtig en vrijgevochten volume. Het straatgeveldeel van het nieuwe volume werd wat naar achteren geschoven, wat zorgt voor een plaatselijke verbreding van de openbare ruimte en zo een rustpauze aanbiedt in de vrij verkeersdrukke Dreefstraat. Ouders die hun kinderen te voet naar school brengen, kunnen ze hier veilig afzetten en na schooltijd weer opwachten. Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen langs het gebouw naar de achterliggende gebouwen en parkeerzones op de campus rijden. Om de visuele relatie met de campus te versterken is er buiten de inrit naast het gebouw een ruime doorsteek voorzien, centraal in het volume. Onder deze overdekte buitenruimte situeert zich dan ook de hoofdtoegang tot de basisschool.

Het campusgedeelte aan de Astridlaan was geflankeerd door twee wachtgevels en werd slechts gebruikt als parkeergelegenheid. De nieuwe toestand voorziet de Middenschool in een volume waarvan het ene gedeelte dwars op de Astridlaan is gepositioneerd en het andere volume zich parallel aan de Astridlaan situeert. Door het gelijkvloers niet over de volledige breedte dicht te bouwen wordt een maximale doorwaadbaarheid naar de campus toe gegarandeerd. De uitkragende verdiepingen die zich over de volledige breedte ontplooien, zorgen evenwel voor een feitelijke sluiting van het bouwblok.

Het nieuwe labogebouw bevindt zich centraal op de campus en is een uitbreiding van één van de reeds aanwezige gebouwen. Op de plaats waar het nieuwe gebouw werd opgericht bevonden zich vroeger enkele kleinere volumes die ingericht waren als sanitaire ruimte, deze zijn gesloopt.

Ondanks de sterk verschillende morfologie van de nieuwe gebouwen is er getracht een samenhang te ontwikkelen die de campus als geheel vorm geeft en versterkt. Een heldere en identieke materialisatie voor de verschillende nieuwe gebouwen was het belangrijkste middel om dit te bewerkstelligen.

Abscis Architecten - labogebouw met buitentrap – fotografie Toon Grobet

labogebouw met buitentrap – fotografie Toon Grobet

Abscis Architecten - binnentrap basisschool – fotografie Toon Grobet

binnentrap basisschool – fotografie Toon Grobet

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - zwevende trap basisschool – fotografie Toon Grobet

zwevende trap basisschool – fotografie Toon Grobet

Abscis Architecten - middenschool met kleuraccenten – fotografie Toon Grobet

middenschool met kleuraccenten – fotografie Toon Grobet

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics