Abscis Architecten - Foto: Dennis De Smet

Team Vlaams Bouwmeester

Scholencampus Kortrijk gekroond tot schoolvoorbeeld

Masterplan vernieuwt het patrimonium en een voet- en fietsweg stimuleert gedeeld gebruik

Scholengroep DPSA herschikte het onderwijsaanbod en koppelde die aan een lange termijnvisie op hun patrimonium. Die laatste werd opgemaakt door Labo A van de Universiteit Gent onder leiding van Guy Châtel. De bouwkundige toestand en de geschiktheid van de gebouwen werden in kaart gebracht en men bekeek hoe het studieaanbod daarin kon worden ingepast. Door het onderwijskundige masterplan en het ruimtelijk masterplan te integreren, kon men het aantal vestigingsplaatsen van zeven naar drie reduceren: de campussen, ‘Plein’ en ‘Kaai’, in Kortrijk en één campus in Harelbeke. Vijf bouwprojecten, waarvoor de architecten van ABSCIS de ontwerpen maakten, zijn nu gerealiseerd door Scholen van Morgen.

Op de Campus Plein, ten zuiden van de Leie, werd een vleugel van het beschermde klooster en meisjespensionaat gerenoveerd voor het internaat. Op de drie bovenverdiepingen zijn de internaatkamers ingericht en op het gelijkvloers bevindt zich een ontspanningsruimte. In de landschapstuin, werd de nieuwe refter als een paviljoen in het groen opgevat.

Op wandelafstand, aan de overzijde van de Leie op de Diksmuidekaai, ligt de Campus Kaai. Een deel van de gebouwen op de site is beschermd en werd gerenoveerd voor de derde graad, een ander deel werd afgebroken voor open ruimte en een nieuwe middenschool werd gerealiseerd. De nieuwbouw voor de tweede graad met klaslokalen, studieruimte en administratie beschikt ook over een verdiept aangelegde sportzaal. Dit gebouw kreeg een cruciale plaats op de site en fungeert als schoolpoort. De derde graad omvat de renovatie van de neogotische feestzaal tot refter en aan beide uiteinden werd de oude bouw uitgebreid en kreeg een nieuwe aanblik. Het Sint-Amandscollege kreeg ook een nieuwe kleuterschool met een aparte speelplaats en een eigen toegang aan de Kollegestraat.

Een publiek pad met een fiets- en voetgangersbrug over de Leie betekent een belangrijke stedelijke as voor zachte weggebruikers. Het verbindt beide campussen en de tweede en de derde graad hebben er hun hoofdingang. De trage weg rijgt ook de groene ruimtes aaneen en intensifieert de logica van ‘brede school’. Sportterreinen en -infrastructuur worden goed ontsloten en gedeeld gebruik wordt aangemoedigd. Een nieuwe toegang voor gemotoriseerd verkeer, met kiss & ride-zone en parking werd gecreëerd aan de tegenoverliggende westzijde van de campus.

Bron: Team Vlaams Bouwmeester, 08-02-2018

Naar het schoolvoorbeeld 'Scholencampus Kortrijk'

Naar het project 'Scholencampus Kortrijk' op onze website

Delen