2014 - 2017 Kortrijk

Abscis Architecten - centraal campusplein campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

Dit project, gekaderd in het programma van de Scholen van Morgen, omvat het masterplan en de uitvoering van vijf schoolgebouwen op twee campussen in de Kortrijkse binnenstad: Campus Kaai en Campus Plein.

Abscis Architecten - inplanting campus Kaai

inplanting campus Kaai

Abscis Architecten - inplanting campus Plein

inplanting campus Plein

Er werden overdekte en open speelplaatsen gecreƫerd, en een gemeenschappelijke fietsenberging voor de campus.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - masterplan scholencampus Kortrijk

masterplan scholencampus Kortrijk

Op campus Plein, de vroegere Leiekant van De Pleinschool of "het Fort", werden de bestaande gebouwen vernieuwd en uitgebreid. Het internaat werd ondergebracht in een bestaande zijvleugel van het Fort en bestaat uit 3 slaapverdiepingen en een open gelijkvloerse ontspanningsruimte. De site kreeg tevens een extra paviljoen met daarin een nieuwe refter.

Het programma voor campus Kaai omvat een nieuwbouw voor de tweede graad en een vernieuwbouw voor de derde graad. De tweede graad bestaat uit drie verdiepingen met studieruimte, administratie, lokalen, sanitair,... en een verdiept aangelegde sportzaal. Dit gebouw kreeg de meest cruciale plaats op de site want het fungeert tevens als schoolpoort. De derde graad omvat de renovatie van de neogotische feestzaal die werd herbestemd tot refter en aan beide uiteinden voorzien van een deel nieuwbouw, met daarin lokalen, administratie, sanitair, en een kleinere gymzaal. Er werden overdekte en open speelplaatsen gecreëerd, en een gemeenschappelijke fietsenberging voor de campus.

Op campus Kaai werd ook een nieuwe kleuterschool gebouwd voor de Sint-Amandsbasischool. Deze school kreeg een aparte speelplaats en een eigen toegang.

Naar het project 'Guldensporencollege - campus Plein'

Naar het project 'Guldensporencollege - campus Kaai'

Naar het project 'Sint-Amandsbasisschool Noord Kortrijk'

Abscis Architecten - sportzaal campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

sportzaal campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

Abscis Architecten - tweede graad campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

tweede graad campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - centraal campusplein campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

centraal campusplein campus Kaai - fotografie Dennis De Smet

Abscis Architecten - kleuterschool met eigen toegang - fotografie Dennis De Smet

kleuterschool met eigen toegang - fotografie Dennis De Smet

Abscis Architecten - internaat in voormalig 'fort' op campus Plein - fotografie Abscis Architecten

internaat in voormalig 'fort' op campus Plein - fotografie Abscis Architecten

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics