Abscis Architecten - rijwoningen met eigen identiteit

WERF!

Scheldekop, Oudenaarde

In het masterplan ‘Scheldeboorden’ uit 2008, waaraan Abscis Architecten mee tekende in een ontwerp-charette, werden de contouren uitgetekend voor het stadsontwikkelingsproject ‘Schelde-Eiland’. De site begrenst een oud industrieterrein dat gelegen is tussen de Schelde en een restant van de oude vestingsgracht. 

De industriegebouwen en gesaneerde gronden moesten wijken voor een residentiële ontwikkeling vlakbij het stadscentrum van Oudenaarde. De ontwikkeling bestaat uit drie bouwblokken, waarvan Abscis het zuidelijke blok voor haar rekening nam en dat een mix zal zijn van grondgebonden en meergezinswoningen. In dit zuidelijke bouwblok – blok C – wisselen rijwoningen en meergezinswoningen elkaar af. Het verscheiden karakter van deze woningen werd beïnvloed door de oriëntatie, de omliggende gebouwen en landschapselementen.

Het ontwerp kadert binnen een brede visie over ontwerp van duurzame gebouwen, waar naast energie-efficiëntie ook levenskwaliteit, natuur, mobiliteit, water, materiaalgebruik en flexibiliteit zeer belangrijk zijn. Elke materiaalkeuze wordt voorafgegaan door een onderzoek naar de levenscyclus, en er wordt maximaal gebruik gemaakt van bio-ecologische materialen.

Nog wat kleine puntjes en de Scheldekoppen zijn afgewerkt!

Naar het project 'Woonproject Scheldekop Oudenaarde'

Delen
Abscis Architecten - CLT houtbouw (foto: eerdere werffase)
CLT houtbouw (foto: eerdere werffase)