Abscis Architecten - bestaande voor- en achtergevel Sint-Gaugericuskerk

Haalbaarheidsstudie naar restauratie en herbestemming

Kerk van Pamel krijgt wellicht nieuwe functie

De Kerkfabriek Sint-Gaugericus Roosdaal vraagt een studie in het kader van het restaureren en conserveren van de Sint-Gaugericuskerk in Pamel, teneinde het kerkgebouw gedurende minstens 25 jaar opnieuw op een normale, correcte en veilige manier in dienst te kunnen hebben. Abscis kreeg na het indienen van een offerte, de opdracht om een kostenraming te maken voor de restauratie en een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar herbestemming.

Onze visie is erg stedenbouwkundig en contextueel geïnspireerd. Bijzondere aandachtspunten zijn: de ontsluiting van de plek, zowel voor voertuigen als voor fietsers en voetgangers, de publieke ruimte (het kerkplein) die de overgang vormt met het dorpscentrum en de kerkwegels die het gebied ‘doorwaadbaar’ maken voor wandelaars en fietsers. Behoud van een aangename groene omgeving is zeker wenselijk, met ruimte voor wat rust en ontspanning. Bij de zoektocht naar herbestemmingen of nevenbestemmingen van ons cultureel, religieus, historisch erfgoed stelt Abscis steeds de symbiose tussen een duurzame oplossing en respect voor het cultureel erfgoed centraal. We gaan voor een doordachte duurzaamheid waarbij we gewetensvol omgaan met de stedelijke omgeving en de gebouwen voor de toekomst.

Delen