Abscis Architecten -

CIRCUBUILD

fossielvrije kinderpsychiatrie in houtbouw

In Gent-Sleidinge zijn zopas de voorbereidende werken begonnen voor de realisatie aan van een nieuw gebouw ter uitbreiding van het Psychiatrisch Centrum. Door deze realisatie ontstaat een volwaardige jongerencampus die meer ruimte zal bieden door te voorzien in twee behandeleenheden, een open en een beveiligde, voor samen 20 jongeren tussen 12 en 18 jaar. Het ontwerp voor de uitbreiding is van de hand van het Gentse Abscis Architecten en werd circulair opgevat.

De nieuwbouw voor de twee behandeleenheden, Yügen en Yidam genaamd, wordt ingeplant in de bestaande parktuin, die uitgebreid wordt met een natuurstrook voor sport en ontspanning. Het nieuwe gebouw vervolledigt de K-dienst of kinderafdeling van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, die vandaag bestaat uit het Zustergebouw met ondersteunende functies en de kinderboerderij. De jongerenleefgroepen die er onderdak zullen vinden, worden momenteel nog verspreid ondergebracht op de afdelingen voor volwassenen. De nieuwbouw telt naar analogie met het Zusterhuis slechts een bouwlaag.

MECHANISCHE VERBINDINGEN

Circulair bouwen vormde een belangrijk uitgangspunt in de ontwerpfase. Zo wordt het gebouw opgetrokken volgens een strikt rationeel grid van houten portieken van gelamelleerde liggers en kolommen. Die structuur wordt aangevuld met kalkzandsteendragende wanden en CLT-dakplaten met daarop een groendak met retentie. De gevels worden afgewerkt met houten beplanking, die net als de structuur van het gebouw en het groendak mechanisch worden verbonden met het oog op toekomstig hergebruik van de materialen.

Waar (brand)technisch en akoestisch mogelijk, blijven houten elementen zichtbaar, wat het huiselijke gevoel ten goede komt. De toepassing van (zichtbaar) hout en houten gevels is omwille van de strenge brandwetgeving voor dergelijke ziekenhuisafdelingen een delicate kwestie. Aan het bouwproject ging dan ook grondig onderzoek en overleg vooraf en het vereiste heel wat creativiteit van de architect.

AANPASBARE RUIMTES

Ondanks het vrij complexe en veeleisende programma omwille van veiligheidsnormen en specifieke eisen op het vlak van akoestiek en dus brandveiligheid zijn bepaalde ruimtes toch makkelijk aanpasbaar. Technieken werden hoofdzakelijk geïntegreerd en beperkt tot de centrale gangen waardoor de naastliggende ruimtes met niet dragende tussenwanden flexibel kunnen worden aangepast. Conceptueel werden leefruimtes en gangen gecreëerd met schuifwanden en -deuren zodat ze volgens noodzaak anders gezoneerd kunnen worden.

FOSSIELVRIJ ENERGIEPLAATJE

Op het vlak van installaties lag de focus op energieneutraliteit. Het project voorziet in een water-waterwarmtepomp met BEO-veld voor de warmteproductie, waardoor ook passief kan gekoeld worden. Voor sanitair warm water zorgt een boosterwarmtepomp. Zonnecollectoren en PV-panelen worden voorzien waar mogelijk en een ventilatiesysteem D – gevraagd door VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden – wordt geïmplementeerd. Het concept is fossielvrij.

“MET ZORG BOUWEN VOOR DE ZORG”

“Met zorg bouwen voor de zorg was de drijfveer om samen met de bouwheer en de bevoegde instanties het complexe programma te vertalen in een tactiel gebouw voor de tijdelijke verblijvers, jongeren en hun begeleiders”, besluit Yoannick Callebaut van Abscis Architecten. “Het gebouw is transparant zonder doorzichtig te zijn. Het biedt diverse plekken van beschutting, zowel overdekt als in open lucht, en activeert het welzijn van de bewoners.”

Voor de nodige studies kon Abscis Architecten rekenen op Boydens Engineering, part of Sweco (technieken), provoost.engineering (stabiliteit) en Andante Geluidsonderrzoek (akoestiek). Wycor en Everaert-Cooreman voeren de bouwwerken uit. Het einde van die werken is voorzien voor 2025.

Bron: Circubuild - tekst Wouter Polspoel

Ga naar het project 'K-dienst PC Sleidinge'

Delen