Abscis Architecten - Verleidelijke vitrines - publicatie project Schuurkensstraat

Verleidelijke Vitrines

Hergebruik met hedendaagse invulling

In kader van de Open Monumentendag op zondag 11 september 2016 beschreef de Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de Stad Gent in een nieuw boek ‘Verleidelijke Vitrines’ de evolutie van het winkelen en de weerslag ervan op de architectuur. Dit referentiewerk voor Gent schetst de historische evolutie van de winkelvitrines met erfgoedwaarde en illustreert dit aan de hand van bestaande voorbeelden. 

Het project 'Verbouwing van een historisch pand Korenmarkt Gent' werd gepubliceerd als referentieproject voor 'Hergebruik met hedendaagse invulling'.

De behandeling van dit bouwdossier heeft bij de Dienst Monumentenzorg en Architectuur heel wat voeten in de aarde gehad. Het vertrekpunt was het behoud van de twee panden: het neogotische hoekpand op de hoek van de Veldstraat met de Jan van Stopenberghestraat uit 1885 en het naastliggende hoekpand in de Jan van Stopenberghestraat met een zijgevel met industrieel karakter in de Schuurkensstraat. Bij dat laatste pand speelde de industriële context voor ons een grote rol. De vraag was of dat hoekpand kon worden gesloopt. Uiteindelijk kwam er een compromis dat leidde tot het huidige geslaagde en gelaagde concept: een nieuwe voorgevel en het hergebruik van de zijgevel met een hedendaagse invulling.

Bron: Verleidelijke Vitrines, 11-09-2016 - Dienst Monumentenzorg en Architectuur Stad Gent

Delen