2015 - 2017 Kortrijk

Abscis Architecten - half verzonken sportzaal - fotografie Dennis De Smet

Het programma voor het Guldensporencollege op campus Kaai omvat een nieuwbouw voor de tweede graad en een vernieuwbouw voor de derde graad. De tweede graad bestaat uit drie verdiepingen met studieruimte, administratie, lokalen, sanitair,... en een verdiept aangelegde sportzaal. De derde graad omvat de renovatie van de neogotische feestzaal die werd herbestemd tot refter en aan beide uiteinden voorzien van een deel nieuwbouw, met daarin lokalen, administratie, sanitair, en een kleinere gymzaal. Er werden overdekte en open speelplaatsen gecreëerd, en een gemeenschappelijke fietsenberging.

Abscis Architecten - tweede graad - fotografie Dennis De Smet

tweede graad - fotografie Dennis De Smet

Abscis Architecten - inplantingsplan Guldensporencollege - Abscis Architecten

inplantingsplan Guldensporencollege - Abscis Architecten

De tweedegraadschool kreeg de meest cruciale plaats op de campus, omdat ze fungeert als ‘schoolpoort’.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - derde graad - fotografie Dennis De Smet

derde graad - fotografie Dennis De Smet

De tweedegraadschool kreeg de meest cruciale plaats. Enerzijds definieert dit gebouw de toegang tot de scholencampus en fungeert het als ‘schoolpoort’, anderzijds geeft het gebouw vorm en structuur aan de resterende open ruimte op de campus. Het gebouw bestaat uit drie klassenvleugels en een sporthal en is geschakeld rondom de speelplaats, die het centrum van deze schoolentiteit vormt. In deze configuratie worden ook de geluidsoverlast en de wederzijdse inkijk van en naar de buren maximaal beperkt. In de onmiddellijke nabijheid van de hoofdinkom en het onthaal bevinden zich de mediatheek (open leercentrum), de studiezaal, en de administratieve lokalen voor directie en middenkader. De verdiepingsvloeren zijn zeer flexibel opgevat. De klassen zijn georganiseerd in drie klassenvleugels van ongelijke breedte, waardoor een diversiteit van klastypes en -groottes ontstaan is. De meer traditionele klassen werden in de hoofdvleugel ondergebracht, terwijl de vaklokalen en ICT-lokalen gesitueerd zijn in de vleugel aan de straatzijde en de tussenvleugel. De gangzone in de grote klassenvleugel bezit een zekere ‘overmaat’ (3m60 breed), waardoor gevarieerd kan worden met de diepte van de klassen. Op die manier kon afgeweken worden van de traditionele rechthoekige verhouding en is een diversiteit van klastypes en -groottes ontstaan.

Het gebouw is een tamelijk massief bakstenen volume in een licht genuanceerde grijze steen, met diep uitgesneden raamvlakken op maat van een klaslokaal. Binnen het ritme van metselwerkpenanten werden accenten gelegd met gedifferentieerde houten schrijnwerkvlakken. Deze keuze van materialen is weloverwogen. Ze verschillen qua tactiliteit en expressie, maar zijn complementair. Baksteen heeft een massief en expressief karakter, terwijl hout als bekleding warmte en natuurlijkheid uitstraalt. Een gelijkaardig spel van materialen en gedifferentieerde gevelopeningen wordt gespeeld in de sporthal en de eenzijdige gang in de tussenvleugel, die uitgeeft op de speelplaats. Hier is zwart strekmetaal gecombineerd met glas en hout. De massiviteit van de bakstenen architectuur wordt hier omgedraaid naar lichtheid, als in een dialectisch koppel. De sporthal is gedeeltelijk ondergronds gesitueerd. Enerzijds om het bouwvolume van de sporthal te beperken, anderzijds omdat de massieve keldermuren fungeren als stootvaste wand en tegelijk de draagstructuur voor de vaste sporttoestellen vormen. Boven het maaiveldniveau werden ramen voorzien. Deze zorgen zo voor een hoge lichtinval en gaan tegelijk een open zichtrelatie aan met de speelplaats. Het bovengronds volume bleef beperkt qua bouwhoogte in relatie tot aanpalende gebouwen en percelen, om een open gevoel te behouden.

De lay-out van de derdegraadschool is gebaseerd op de logica van de oorspronkelijke gebouwen (klassenhal, feestzaal, Alcazarvleugel). Circulatiepatronen zijn afgestemd op de verschillende vloerniveaus teneinde een integrale toegankelijkheid te garanderen. De inkom tot de derdegraadschool is centraal gelegen binnen de cluster van gebouwen en bevindt zich tevens tussen de speelplaats en het centrale campusplein. Het secretariaat fungeert als onthaal en zorgt eveneens voor controle op wie in en uit het gebouw gaat. In de inkomhal vertrekt een royale trap naar de eerste verdieping, zo kan de grote stroom aan leerlingen van en naar de refter, studiezaal en mediatheek worden opgevangen. De grootkeuken bevindt zich op het gelijkvloers, om de aan- en afvoer van producten en afval te vergemakkelijken. Zij is uiteraard direct verbonden met de freeflow en de ‘warme’ refter op het gelijkvloers van de voormalige feestzaal. Een monumentale vide met trappenpartijen en passerelles schept ruimtelijkheid tussen beide verdiepingen van de feestzaal. Op de verdieping is een ‘koude’ refter (voor soep- en boterhameters) voorzien met aansluitende studiezaal en mediatheek. De mediatheek en de studiezaal vormen het ‘gezicht’ van de nieuwbouw. Ten slotte werd er nog een kleine gymzaal voorzien in de vernieuwde Alcazar-vleugel, gedeeltelijk ondergronds. Ondanks de relatief kleinschalige uitbreidingen op de bestaande klassenhal en feestzaal, kregen de nieuwbouwvolumes een geheel eigen signatuur qua vormgeving en materiaalgebruik. Door de gebouwen hoofdzakelijk massief en gesloten te houden, treden ze niet in concurrentie met de verfijnde detaillering van de naburige gebouwen. Enkel op cruciale plaatsen werd de gevel opengebroken: de inkom – die zo doorzicht geeft van het centrale plein en de fiets-as naar de speelplaats van de derde graad, de mediatheek - die een groot venster op de buitenwereld kreeg, (weliswaar gesluierd door verticale houten lamellen),...

Naar het project 'Scholencampus Kortrijk'

Abscis Architecten - leslokaal - fotografie Abscis Architecten

leslokaal - fotografie Abscis Architecten

Abscis Architecten - inkom - fotografie Dennis De Smet

inkom - fotografie Dennis De Smet

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - trap refter - fotografie Abscis Architecten

trap refter - fotografie Abscis Architecten

Abscis Architecten - refter - fotografie Dennis De Smet

refter - fotografie Dennis De Smet

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics