Abscis Architecten -

START WERF!

Wonen aan de Schelde in Oudenaarde

In september 2018 gingen de werken in Oudenaarde van start. Het woonproject waarin rijwoningen en meergezinswoningen elkaar afwisselen, kadert in het masterplan 'Scheldeboorden', dat de relatie stad-rivier wil opkrikken en de stad terug tot vlakbij het water wil brengen. Het U-vormige bouwblok situeert zich in de oksel van de Schelde op een voormalig industrieterrein, vlakbij het stadscentrum van Oudenaarde. 
Het ontwerp zet in op duurzaam bouwen, waar naast energie-efficiëntie ook levenskwaliteit, natuur, mobiliteit, water, materiaalgebruik en flexibiliteit zeer belangrijk zijn.

We maken de gebouwen zo compact mogelijk als toegelaten volgens de regelgeving. Een uitzondering hierop is de asverdraaiing van de nokken aan de Scheldeboord want naast een verbetering van de woon- en beeldkwaliteit, biedt ze de mogelijkheid aan de bewoners om de zuidgerichte dakvlakken te activeren voor zonne-energie. Binnen de compacte volumes wordt geïnvesteerd in passieve middelen als isolatie, luchtdichtheid en inertie, om de vraag naar actieve energie te beperken. Elke materiaalkeuze wordt voorafgegaan door een onderzoek naar de levenscyclus, en er wordt maximaal gebruik gemaakt van bio-ecologische materialen.

Naar het project: Woonproject Scheldekop Oudenaarde

Delen