Abscis Architecten -

opgeleverd!

Gentse universiteitscampus Ledeganck volledig gerenoveerd

De grootschalige, meerfasige renovatie van de campus Ledeganck is afgewerkt. De volledige campus werd vernieuwd, en deels heringevuld. Het gebouwencomplex bestond vooral uit onderzoekslaboratoria, kantoren en auditoria, en werd verrijkt met open studielandschappen en een museum.

Na de opmaak van het masterplan in 2009, waarin duidelijk werd wat de knelpunten waren, werd in samenspraak met Universiteit Gent een strikte planning opgesteld om de renovatie en de daarmee gepaard gaande verhuisbeweging, te coördineren. Volgens deze planning werd eerst het gebouw N1 (campus INW) aangepakt, om vervolgens enkele gebouwen op campus De Sterre grondig te vernieuwen en van functie te herzien. Daarna kwam de campus Ledeganck aan de beurt, en ook hier werd een strikte timing aangehouden om de continuïteit voor de gebruikers te verzekeren.

De straat en de stedelijke omgeving werden in de campus naar binnen gebracht, door de hoogbouw te voorzien van een transparante 'publieke laag' op het gelijkvloers. Ook kreeg het 'Gents Universitair Museum', beter bekend als het GUM, een belangrijke plaats op de wetenschapscampus. Studenten, professoren, bezoekers, Gentenaars, ... ontmoetingen en de liefde voor de wetenschap staan op deze Gentse plek centraal! 

Ga naar het project "renovatie campus Ledeganck" of ontdek het masterplan van campus Ledeganck.

Delen