Abscis Architecten - gemeenschappelijke delen woongebouwen Herkenrode

WERF!

Een nieuwe invulling voor een oude kazerne

De site deed aanvankelijk dienst als militair domein en werd nadien ingericht als zone voor overheidsfuncties van de Federale overheid. De stad Hasselt verkocht deze site, waarbij de beschermde gedeelten (het Poortgebouw en de Witte Kazerne) werden doorverkocht aan de UHasselt. Deze zullen worden heringericht met kantoorruimtes, vergaderzalen, een ceremoniezaal en een receptieruimte voor het Rectoraat.

De woonontwikkeling rond het binnenplein zal diverse doelgroepen aan de Hasseltse binnenstad verbinden. Er worden 141 woonunits opgetrokken in verscheidene woontypes, open buitenruimte met groene stadstuin, een collectieve tuin, een verhard plein, publieke verbindingen en een ondergrondse parkeergarage.

Ga naar het project "Herkenrode kazerne Hasselt"

Ga naar het project "Refugiehuis Hasselt"

Delen
Abscis Architecten - gemeenschappelijke delen woongebouwen Herkenrode
gemeenschappelijke delen woongebouwen Herkenrode