Abscis Architecten - maquette Hart van Hamme

ABSCIS ARCHITECTEN werkt aan de versterking van de dorpskern

Een creatieve campus voor Hamme

Het reconversieplan omvat enkele cruciale ingrepen die gericht zijn op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de centrumbewoner /-bezoeker, door het openbaar domein opnieuw in te richten en een handelslus te creëren die de commerciële activiteiten in de dorpskern versterken.

Zo wordt de Markt, die een belangrijk deelproject is van ‘Hamme 2020’, een verkeersluw en groen binnengebied en zal er een nieuw, hedendaags gebouw voor de kunstacademies worden opgericht. Synchroon met deze beweging zal de bibliotheek een nieuw onderkomen vinden in het voormalig klooster en de winterkapel, en wordt er een doorwaadbare binnentuin tussen de twee gebouwen aangelegd die het geheel zal verbinden en uitnodigt tot verpozen. Als drager van dit project, komt er een ontwikkeling van 80 woningen en 3000 m² handelsruimte in een groene kern. Het centrum van Hamme wordt een levendige oase, waar ontspanning en ontmoeting centraal staan.

Hamme 2020 in 'Het Laatste Nieuws'

Delen
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics