Abscis Architecten - Dimension N46

Dimension

Markt Oudenaarde wordt aangename ontmoetingsruimte

Projectbeschrijving

Oorspronkelijk was de centraal gelegen Markt van Oudenaarde één groot verkeerskundig knooppunt (een rotonde) rondom een parking. De resultaten van de ideeënwedstrijd die werd georganiseerd bij de inwoners van de Stad Oudenaarde, werden opgenomen als randvoorwaarden bij het masterplan voor de heraanleg van de Markt.
Het masterplan geeft een antwoord zonder het globale beeld en de ruimere omgeving uit het oog te verliezen. Het is een evenwichtsoefening tussen het creëren van een aangename verblijfsruimte en het voorzien van voldoende groen op het plein, en het toelaten van (beperkt) parkeren op de Markt en het Tacambaroplein. Doorgaand verkeer in het stadscentrum wordt vermeden.

 

Speciale kenmerken

Het stadhuis (UNESCO werelderfgoed) komt centraal op de Markt te staan op een formeel aangelegd ‘tapijt’ uit natuursteen. De natuursteenpuzzel bestaat uit 27 verschillende stijlen van tegels: 11 verschillende formaten en 3 verschillende texturen (gebouchardeerd, gevlamd, gefrijnd), afkomstig uit Comblanchien (FR). De afkomst van deze tegels draagt bij aan de hoge duurzaamheidsfactor van het nieuwe plein. De fontein (geschonken door Lodewijk XIV aan de stad Oudenaarde) wordt gerestaureerd en als centraal element op het plein in ere hersteld. De verblijfskwaliteit op de kleine Markt wordt tevens verhoogd door verscheidene sferen, zitplekken en een bomengroep. Ook rond de Sint-Walburgakerk wordt een groen parkje met zitelementen onder de bomen voorzien.

Bron: Dimension, JAARGANG 11 OKT-NOV-DEC 2017 - N46

Naar het project 'Herinrichting Markt Oudenaarde'

Delen