Abscis Architecten -

TOOLBOX

Dorpse architectuur

AR-TUR, een platform voor architectuur en ruimte, publiceerde recent hun "Toolbox Dorpse Architectuur". Het platform noemt zichzelf coach, connector en co-creator, die de belanghebbende spelers stimuleert en activeert, synergieën aanjaagt en samenwerkt met alle spelers uit het veld.

Dorpskernen in Vlaanderen hebben te lijden onder een verdichtingsdiscours waarbij generieke appartementsgebouwen gebouwd worden die niet bijdragen aan de verblijfskwaliteit, de leefbaarheid of klimaatrobuustheid van het dorp.

AR-TUR gaat met de Toolbox op zoek naar alternatieven en toont met een scala aan voorbeelden van projectverhalen, dorpse figuren en tactieken hoe collectief wonen in dorpen beter kan. Architectuur kan genereus zijn en tegelijk ook comfortabel, toekomstbestendig en betaalbaar.

Het boek toont diverse dorpse figuren voor meervoudig wonen en toont de ontstaansverhalen van negen inspirerende dorpsprojecten. Ook ons project Viteux werd mee opgenomen. In het hoofdstuk 'Woningen schikken' komt het aan bod als voorbeeld voor 'parkwonen' -  de open ruimte als groene long. Ook wordt het project aangehaald als middel om de klimaatdoelstellingen van het dorp te behalen. Door niet overal te wonen en de open ruimte te ontwerpen als kader om in te bouwen (niet omgekeerd), wordt de open ruimte versterkt en ontstaat de collectieve ruimte als het ware vanzelf.

Bezoek de website van AR-TUR en ontdek het boek!

Ga naar het project 'Levenslang wonen kasteelpark Viteux'

Delen