Lommel

Abscis Architecten - maquette door iMake

Het stadsvernieuwingsproject ‘Wonen aan de Mudhoven’ omvat de reconversie van een voormalige schoolsite in het centrum van Lommel naar een collectief woonproject met één- en meergezinswoningen, publiek- en buurtgerichte voorzieningen en een nieuw buurtpark boven een publieke ondergrondse parking voor 250 wagens. Het PPS-project kadert binnen de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de Stad Lommel, die het centrum van het voormalige ‘dorp’ wil versterken en transformeren naar een kwalitatieve leefomgeving met de densiteit en voorzieningen van de ‘stad’, maar ook met de nodige open ruimte die zuurstof geeft aan het centrum.

Abscis Architecten - ingang ondergrondse parking en glimp binnengebied - visualisatie Infunctievan

ingang ondergrondse parking en glimp binnengebied - visualisatie Infunctievan

Abscis Architecten - zicht op tuin - visualisatie Infunctievan

zicht op tuin - visualisatie Infunctievan

Wonen aan de Mudhoven – Tussen dorp, verkaveling en stad

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - speelplaats school gelinkt aan parkhof - visualisatie Infunctievan

speelplaats school gelinkt aan parkhof - visualisatie Infunctievan

De projectsite ligt tussen 2 parallelle invalswegen naar het centrum, de Mudakkers en de Kloosterstraat, en maakt deel uit van een groter bouwblok dat de overgang maakt van de stadskern en het handelsapparaat van de Kerkstraat naar de omliggende verkavelingen en villawijken die vanaf de Prins Alexanderstraat beginnen. Vertrekkend vanuit deze context wil het project enerzijds het bouwblok ‘inbreiden’ met een nieuw woonaanbod, dat niet concurreert met de vrijstaande woningen, noch met de stadsappartementen, en anderzijds de collectiviteitsvoordelen van de stad combineren met de private woonkwaliteit van de verkaveling. Het binnengebied wordt hierbij omgevormd tot een grote publieke binnentuin (het ‘parkhof’), die, aangevuld met de gemeenschappelijke buitenruimtes (de ‘collectieve hoven’) en private tuinen bij de woningen (de ‘hofjes’), aangename verblijfsruimtes en groene doorsteken toevoegt aan het bestaande stadsweefsel. Vandaar de naam van het project: ‘Mudhoven’. Met de toevoeging van de nieuwe publieke ruimte, de publieke ondergrondse parking en andere centrumfuncties, zoals een kinderopvang en wijkgezondheidscentrum, wil het project ook een meerwaarde betekenen voor de buurt, de aangrenzende scholen en de bezoekers van de stad.

Het woonprogramma omvat een gevarieerde mix aan woontypes, met ééngezinswoningen, grondgebonden en gestapelde ‘maisonettes’ of appartementen, studio’s voor begeleid wonen voor personen met een handicap en aanpasbare woningen voor levenslang wonen. Het gevarieerde en betaalbare woonaanbod staat in functie van de heterogeniteit van de bewonersgroep, gaande van jonge gezinnen met kinderen tot ouderen en personen met een zorgvraag, en de sociale duurzaamheid van de woonbuurt. Bij de woningen wordt ‘assisted living’ aangeboden, een flexibele dienstverlening voor alle leeftijden, die toelaat om comfortabel en levenslang thuis te wonen.

In dit collectief woonproject met een 80-tal woningen wordt bijzondere aandacht besteed aan de gemeenschappelijke voorzieningen en collectieve ruimtes voor de bewoners, zoals de polyvalente buurtontmoetingsruimte en fietsherstelplaats. Deze gedeelde ruimtes laten toe om compacter te wonen zonder in te boeten op woonkwaliteit. Tegelijk wordt ervoor gekozen om alle woningen een eigen voordeur en adres aan de straat te geven, eventueel per 2 gecombineerd of in kleine groepjes. Als bewoner kan je met de fiets tot de voordeur, de postbode komt aan huis en iedere woning behoudt zijn individuele identiteit, herkenbaarheid en contact met de straat.

 

Abscis Architecten - zicht collectief dek - visualisatie Plusoffice

zicht collectief dek - visualisatie Plusoffice

Abscis Architecten - axonometrie project

axonometrie project

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - axonometrie parking

axonometrie parking

Abscis Architecten - toegangspaviljoen parking

toegangspaviljoen parking

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics