Abscis Architecten - werf TEXACO Groot-Bijgaarden gestart

WERF!

Verpozen langs de E40 in Groot-Bijgaarden

Het servicestation TEXACO in Groot-Bijgaarden is een graag bezochte verpozingsplek voor wie wel eens de E40 neemt. Deze plek krijgt in beide richtingen een volledig heringerichte dienstenzone met nieuwe servicestations, shops, resto's en een hotel dat bereikbaar is van beide richtingen. De werf is gestart, de werken zullen klaar zijn begin 2022.

Als taakstelling voor het ontwerp hebben we naast de functionele eisen enkele uitgangspunten van duurzaam projectbeheer vooropgesteld, namelijk door het maximaal teruggeven aan de natuur wat eerder werd weggenomen. Er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van ondoordringbare verhardingen, de footprint van het gebouw werd minimaal gehouden, en het compact volume werd opgebouwd uit een duurzame hoofdstructuur en een flexibele lichte nevenstructuur.

Op deze manier trachtten we het utilitaire aan het aangename te koppelen en het ontwerp zo goed mogelijk te integreren in de streek: het landschapskader waarin we ons bevinden is het Pajottenland. De landschaps-ecologische kenmerken van deze streek laten zich aftekenen door een glooiend heuvellandschap.

Ga naar het project: "Servicestation met hotel E40 TEXACO Groot-Bijgaarden"

Delen