2020 - 2021 Groot-Bijgaarden

Abscis Architecten - Wandelpad langs hotel richting shop - visualisatie Abscis Architecten

De typische landschapskenmerken van het Pajottenland met zijn glooiend heuvellandschap, vlakke plateaus, zachte hellingen en hoogstamboomgaarden vormen een uitgangspunt bij uitstek om de nieuwe servicezone voor Texaco Groot-Bijgaarden ruimtelijk vorm te geven. 

Abscis Architecten - De centrale inplanting van het dienstgebouw zorgt voor een duidelijke oriëntatie - visualisatie Abscis Architecten

De centrale inplanting van het dienstgebouw zorgt voor een duidelijke oriëntatie - visualisatie Abscis Architecten

Abscis Architecten - De aanwezigheid van hoogstammige fruitbomen is één van de typische landschapskenmerken van het Pajottenland - visualisatie Abscis Architecten

De aanwezigheid van hoogstammige fruitbomen is één van de typische landschapskenmerken van het Pajottenland - visualisatie Abscis Architecten

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - Zicht op luifel en hotel - visualisatie Abscis Architecten

Zicht op luifel en hotel - visualisatie Abscis Architecten

Rekening houdend met die elementen stellen we een aantal ingrepen voor die het landschapsbeeld en de beleving van de site versterken. Hoewel beide dienstenzones (richting Oostende, richting Brussel) topografisch verschillend zijn van elkaar (hellend en dalend), trachten we aan de hand van een aantal basistools beide sites een soortgelijke look & feel mee te geven.

Het basisidee bestaat eruit de site in te richten met 3 grote hellende plateaus. Deze ‘hellende landschapsplateaus' maken dat het terrein beter bruikbaar wordt gemaakt voor zijn bestemming als dienstenzone en tegelijk zorgen ze voor een noodzakelijke afwatering van het terrein. Op de landschapsplateaus worden op een raster nieuwe ‘hoogstamfruitbomen’ aangeplant die het geheel structureren. Het groene decor van de fruitbomen zorgt ervoor dat de dienstenzone opnieuw deel uitmaakt van het omliggende landschap.

De inplanting van het nieuwe gebouw is voorzien op het plateau het verst weg van de snelweg. Dit biedt de mogelijkheid om af te stappen van de drukke verkeersstroom en creëert een contrast met het hoog dynamisch karakter van de autosnelweg.

Het gebouw maakt een verbinding met het omliggend landschap en biedt verschillende doorzichten, de natuur wordt als het ware ingekaderd. Om de verbinding met het omliggend landschap nog meer te versterken wordt het hotel – richting Oostende - in de lucht getild en krijgt men een boeiend beeld naar de omliggende groene corridor, het Pajottenland.

De parking onder het hotel ligt op een lager plateau. Hierdoor blijft het zicht naar het landschap gevrijwaard, men kijkt over de geparkeerde auto’s heen.

Vanuit het gebouw zelf krijgt men een weids zicht op het landschap aan de ene zijde en een zicht op het groene decor, de kruinen en bloesems van de fruitbomen verspreid over het terrein aan de andere zijde.

De inplanting van de luifel wordt haaks op de snelweg en zodus haaks op het gebouw voorzien. Bij het aanrijden van de site krijgt men een zicht over de landschapsplateaus en het nieuwe groene decor. De luifel is de eerste en transparante verschijning van een gebouwde constructie. Ondanks deze subtiele benadering zorgt de luifel wel voor een visuele connectie bekeken van op de autosnelweg. Vanaf dit punt is elke verdere faciliteit vlot bereikbaar. De centrale inplanting van het dienstgebouw zorgt voor een duidelijke oriëntatie en biedt een overzicht over alle aangeboden faciliteiten voor de gebruikers.

In het gebouw zelf kan aan alle behoeftes worden voldaan (shops, restaurants, sanitair) - een welbestede pauze om lange en korte ritten aangenaam te laten verlopen.

Abscis Architecten - Inplanting nieuw servicestation langs E40 in Groot-Bijgaarden

Inplanting nieuw servicestation langs E40 in Groot-Bijgaarden

Abscis Architecten - Achtergevel servicestation

Achtergevel servicestation

Delen