Abscis Architecten - gemengd woonproject Theresianenklooster Aalst - foto Jeroen Verrecht

opgeleverd!

Theresianenklooster Aalst herbestemd tot gemengd project

De site in het stadscentrum van Aalst is samengesteld uit waardevolle- en minder waardevolle gebouwen die uitgeven in een besloten kloostertuin gelegen in een dicht bebouwde historische stadskern. De eens erg besloten leefgemeenschap wordt omgevormd tot een woonproject waarbinnen verschillende woontypes worden aangeboden en waarbinnen gezinnen met verschillende samenstelling zich thuis kunnen voelen. Het ontwerp streeft met zijn ruimtelijke en architecturale kwaliteit naar een leefbaar woonproject, gelegen in de binnenstad met groot respect voor de bestaande stedenbouwkundige én historische context.

Ga naar het project "Herbestemming Theresianenklooster Aalst"

Delen