Abscis Architecten -

IN GEBRUIK!

Laatste fase voor Zuiderdokken Antwerpen

Onder de voormalige Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen is de eerste van de twee ondergrondse parkings, Parking Steendok, reeds een drietal jaar geleden geopend en is ook het bovengrondse parkgedeelte reeds afgewerkt.  De tweede parking, Parking Kooldok is een jaar geleden geopend en vandaag wordt nog volop aan de omgevingsaanleg gewerkt. Om dit totaalproject te kunnen realiseren, was een intensieve samenwerking noodzakelijk met het Belgisch-Zwitsers ontwerpteam Tractebel, ADR architectes sarl en Georges Descombes. 

Abscis Architecten stond in voor het ontwerp van de 2 ondergrondse parkings, de in- en uitritten ervan, fietstrappen en bovengrondse paviljoenen. De parkings bevatten samen in totaal 2000 auto- en 300 fietsparkeerplaatsen en zijn vernoemd naar de dokken waarbinnen ze gesitueerd zijn, namelijk het voormalige Kooldok en Steendok.  

Het groene park boven de parking Steendok is reeds volop in gebruik en boven de parking Kooldok is dit momenteel in uitvoering. De oplevering van het volledige park wordt voorzien in de lente van 2024. 

Het wordt een plek waar bezoekers, passanten en gebruikers van de parking samen komen en kunnen ontspannen. Door het park slingeren paden voor zacht verkeer die op logische punten een verticale verbinding vormen met de ondergrondse parkings. De intense samenwerking was essentieel om dit complex project helder, herkenbaar en natuurlijk vorm te geven op maat van de Antwerpenaar en te verweven met het omliggende stedelijk weefsel.

De architectuur, kleur en vormentaal van de bovengrondse elementen, die deel uitmaken van onze opdracht, verwijzen naar het industriële verleden van de plek als voormalige haven. De materialisatie streeft naar een sober en heldere vormgeving. De metalen gebouwen werden opgetrokken in een massieve stalen structuur bekleed met transparante delen voor de circulatie en gesloten delen waar technieken in verwerkt zijn. Elke parking heeft drie hoofdtrappenhuizen. De noodtrappenhuizen werden in eenzelfde architecturale vormentaal opgetrokken, zo bekomen we een uniforme beeldkwaliteit doorheen het nieuwe groene park ‘Zuiderdokken Antwerpen'. 

 

Ga naar het project ‘Zuiderdokken Antwerpen’ 

Delen