Abscis Architecten - schema behoud vs. afbraak gebouwen

MASTERPLAN

Een gedragen masterplan voor Campus Engineering, Kortrijk

Abscis Architecten werd geselecteerd voor de opmaak van een masterplan voor de site VTI
Guldensporencollege te Kortrijk. Deze 'Campus Engineering' heeft nood aan meer leesbaarheid en verscheidene gebouwen zijn verouderd.

We startten dit masterplan met een plan van aanpak, wat gepaard gaat met het opstarten van een dialoog met de opdrachtgever - in dit geval alle gebruikers van de site. Om tot een doordacht en onderbouwd masterplan te komen dat naadloos integreert in zijn omgeving, trachtten we de context van de site te vatten op verschillende schalen - van macro tot micro - zodat we het ontwerp van het masterplan kunnen verweven in zijn omgeving.

Ga naar het project: "Masterplan Guldensporencollege VTI Kortrijk"

Delen