Abscis Architecten - naoorlogs woningpatrimonium - (c) bMa

GESELECTEERD!

Wat is er haalbaar als herontwikkeling van de Brusselse site HOOG?

Sociale huisvestingsmaatschappij De Brusselse Woning riep ontwerpteams van architecten en ingenieurs op om zich kandidaat te stellen voor het herontwikkelen van de site 'Hoog' in de Brusselse Marollen.

Het gaat om verschillende sociale appartementsgebouwen gelegen in de Hoogstraat, de Menslievendheidstraat en de Pieremansstraat, waarvoor een studie wordt gevraagd van het programmatisch, ruimtelijk en technisch potentieel en zijn economische haalbaarheid en herkwalificering.

Abscis - Boydens - Establis werd geselecteerd uit een lijst van elf inschrijvers om deel te nemen aan de volgende fase, de offertefase.

Delen