Abscis Architecten - Tip Buda Eiland - foto Team Vlaams Bouwmeester

GESELECTEERD!

Tip Buda Eiland Kortrijk

De Stad Kortrijk wil een masterplan voor de westelijke tip van het Buda-eiland en een globaal plan voor de publieke ruimte. Tevens moet een projectdefinitie worden opgesteld voor de 4 deelprojecten die hieruit zullen volgen (maar die geen deel uitmaken van deze opdracht).

De site is in handen van OCMW Kortrijk. Door het vrijkomen van enkele gebouwen ontstaat een unieke kans om het volledige gebied om te vormen tot een dynamische plek die 24/7 beleefd kan worden. De publieke ruimte en de verschillende programma’s voor dit gebied moeten onderling versterkend werken en moeten geplaatst worden binnen de dynamieken van het cultuurlandschap. Het Buda-eiland neemt een bijzondere positie in binnen de stad, zowel in het stadsweefsel als binnen het culturele netwerk. De herontwikkeling van de tip van het Buda-eiland biedt de kans om dit onderscheidend karakter ook op deze plek te realiseren.

Delen