Abscis Architecten -

START WERF!

Stadsvernieuwingsproject Herkenrode Kazerne Hasselt

De site Herkenrode is gelegen in het centrum van de stad Hasselt. De site deed eerst dienst als militair domein en werd nadien ingericht als zone voor overheidsfuncties van de Federale overheid. De stad Hasselt verkocht deze site via een verkoopprocedure om een globale herbestemming in het kader van de binnenstedelijke ontwikkeling van Hasselt. De uitvoering van het project is gestart in januari 2019, hiermee wordt een gevarieerd en duurzaam woonproject gerealiseerd waarmee diverse doelgroepen aan de Hasseltse binnenstad kunnen worden verbonden. 

Het team bestaande uit Abscis Architecten, Atelier Kempe Thill en UAU collectiv heeft de architectuur van de randbebouwing aangepakt met respect voor de historische context van de binnenstad van Hasselt.

Bekijk hier beelden van de afbraak!

Naar het project: Woonproject Herkenrode Kazerne Hasselt

Delen
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics