Abscis Architecten - projectsite Asphaltcosite Asse

WEDSTRIJD GEWONNEN!

Nieuw overheidsgebouw voor Financiën en Justitie in Asse

De Asphaltcosite, vlakbij het station in Asse, bevindt zich op een locatie in volle ontwikkeling. Er worden een aantal gemeentelijke facilitaire diensten gecentraliseerd zoals jeugdhuis, brandweer en in de toekomst ook de politie en mogelijks andere functies. Het voorzien van de federale diensten Justitie en Financiën sluit hier naadloos op aan. Abscis Architecten werd geselecteerd om het nieuwe gebouw te ontwerpen.

In ons voorstel besteden we veel aandacht aan de verschillende gebruikersstromen naar en binnen het gebouw. Wij planten het gebouw zo in, dat op het zuidelijke deel van het bouwperceel een plein kan voorzien worden met een heldere en duidelijke toegang vanaf de nieuw aan te leggen fietsers- en voetgangerstunnel, de ringweg en het toekomstige parkeergebouw. Dit overdekte plein verknoopt alle stromen naar de centrale ingang van het gebouw en versterkt de uitstraling van het gebouw als architecturaal statement. Wat betreft bouwhoogte speelt het voorgestelde volume in op de omgevingsbebouwing, met een volume van twee bouwlagen en daarbovenop de nodige backoffice. Het nieuwe plein zal zich onder het overkragend volume van de eerste verdieping van het nieuwe gebouw bevinden.

De gelijkvloerse verdieping wordt gezien als de meest publieke laag van het gebouw. Deze laag heeft ook een directe link met de onderliggende laag, waar zich de toegangen vanaf de fietsers- en voetgangerstunnel, en de parkeergarage bevinden. Vanaf het centrale onthaal worden de bezoekers geleid naar de volledig gescheiden FOD’en Financiën en Justitie. Ook de eerste verdieping voorzien we als (semi)publiekstoegankelijke laag, zij het met minder lage frequentie en aantallen. De hogerliggende verdiepingen zijn in principe niet publiekstoegankelijk en worden ingericht als backoffice.

Delen
Abscis Architecten - schetsontwerp (c) Abscis Architecten
schetsontwerp (c) Abscis Architecten