Abscis Architecten - locatieplan centrum Boortmeerbeek - beeld (c) Team Vlaams Bouwmeester

GESELECTEERD!

Masterplan Boortmeerbeek voor een hernieuwd centrum

Aan de hand van een reeds gevoerde omgevingsanalyse (waarin de ambities werden bepaald, er per zone ontwikkelingsstrategieën werden voorgesteld en waarna een ‘agenda voor ruimtelijke transitie’ werd aangereikt als leidraad voor de gemeente) wil het gemeentebestuur de kernversterkende ambities vertalen in een ruimtelijk kader.

In de omgevingsanalyse werd het centrum van Boortmeerbeek aangeduid als bevoorrechte zone voor kwalitatieve verdichting van het bebouwde weefsel. Verscheidene zones zijn inbegrepen bij de studie: het gemeentehuis, het achterliggend perceel en de Molensite (historische waarde), twee voormalige bedrijfssites met potentie tot reconversie, een nieuwbouw met polyvalente zaal voor de Gemeentelijke Basisschool en ten slotte de publieke ruimte van het centrum als verbindende factor.

De finale studie (een stedenbouwkundige visie en ruimtelijk masterplan) zal als ruimtelijk kader fungeren bij toekomstige projectaanvragen.

Delen