Abscis Architecten - huidige gemeentehuis Zele - foto (c) vrt

GEWONNEN!

Het nieuwe 'Huis van de Zelenaar'

De huidige administratie van gemeente en OCMW is verspreid over 2 locaties. In het kader van de integratie van de diensten zullen deze dienstverleningen op één centrale locatie worden voorzien. Hiervoor wordt gedacht aan de site van het huidige gemeentehuis en het vroegere postgebouw, dat is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Het gemeentehuis en het postgebouw zullen voor deze verhuis moeten worden heringedeeld, gedeeltelijk verbouwd worden en met elkaar verbonden worden. Het postgebouw paalt aan het vernieuwde politiecommissariaat. Ook voor de politiediensten wordt mogelijks een uitbreiding voorzien in een deel van het postgebouw.

Een haalbaarheidsstudie omvat een analytisch en een ontwerpend onderzoek naar de behoeften en mogelijkheden om een project op de site te realiseren. Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is om te komen tot een coherente en haalbare masterplanvisie, die de basis vormt voor het uiteindelijke ontwerp van het nieuwe ‘Huis van de Zelenaar’

Delen