2015 - 2017 Kapellen

Abscis Architecten - castelijm - fotografie Re-Vive

Het project in opdracht van Re-Vive betreft de herontwikkeling van een oude industriële site, de voormalige Croda-Henkel site, tot een nieuwe wijk met een residentieel karakter. De ontwikkeling heeft als doel een levendige, aantrekkelijke en duurzame inbreiding te creëren met oog voor architecturale kwaliteit, voldoende groen op openbaar domein en connecties met de buurt en de gemeente Kapellen.

Abscis Architecten - render omarmde binnengebied

render omarmde binnengebied

Abscis Architecten - schema groenstructuur en beleving

schema groenstructuur en beleving

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - terassen en gevel - fotografie Re-Vive

terassen en gevel - fotografie Re-Vive

Er worden 19 kavels op de site voorzien waarbij er een evenwicht is tussen een sub-urbane dichtheid enerzijds en hedendaagse woonkwaliteit anderzijds. Er wordt gekozen voor verschillende typologieën met specifieke randvoorwaarden. Hierdoor kan een mix aan woontypologieën gegarandeerd worden die diverse bewoners zal aantrekken. De ‘poortwachterwoning’ krijgt een signaalfunctie naar de achterliggende wijk. Het is de poort tot de nieuwe ontwikkeling die zich verder op het terrein bevindt. De weloverwogen positie en grootte van de ramen geven een signaalfunctie naar de achterliggende wijk.

De meegroeiwoningen zijn ontworpen volgens de principes van levenslang en aanpasbaar bouwen. Alle binnenwanden zijn niet dragend, zodat zij eenvoudig kunnen aangepast worden aan mindervaliden. Het openbaar binnengebied wordt begrensd door het gebouw met de meegroeiwoningen en drie groepen van geclusterde rijwoningen en wordt zoveel mogelijk gesloten door aanleg van speelheuvels.

Dit centrale plein vormt de katalysator voor het gemeenschapsleven in de buurt en kent een variatie aan mogelijkheden. Het krijgt bewust geen specifieke invulling en bestemming om de flexibiliteit ervan te onderstrepen. De aanplantingen gebeuren in overleg met de gemeente en in streekeigen groen. De erfafscheidingen zijn natuurlijk en bevorderen de relatie tussen het publieke groene binnengebied en de private tuin.

Meer info op de website van Castelijm.

Abscis Architecten - gevels naar omarmd groengebied - fotografie Boydens Enineering

gevels naar omarmd groengebied - fotografie Boydens Enineering

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics