2018 - 2021 Merelbeke

Abscis Architecten -

Rondom de voormalige tramstelplaats treffen we nog steeds enkele delen industrieel erfgoed van de voormalige tramstelplaats aan: de woning van de stationschef, de loodsen en schilderwerkplaats maakten vroeger deel uit van een groter geheel van gebouwen, laad-en loskades en rangeersporen. Het behoud en de herbestemming van dit industrieel erfgoed verhoogt de verblijfswaarde en herkenbaarheid van de site.

Het ontwerp ambieert de tramstelplaats te ontwikkelen vanuit de reeds bestaande structuren en kwaliteiten; het bestaande industrieel erfgoed, de kasseistrook en het lineaire karakter. De lineariteit van de site wordt versterkt door de aanleg van bomenrijen en in de pleinaanleg zelf. Alternerende kasseistroken, afgewisseld met groen- en waterelementen, creëren een onderscheid tussen meer en minder toegankelijke delen. Rondom de voormalige tramstelplaats komen verschillende woonblokken met telkens handel en/of diensten op het gelijkvloers.

Een eerste ingreep is het versterken van de centrumsfeer door de gemengde woon-winkel-typologie die we langsheen de Hundelgemsesteenweg terugvinden, door te trekken tot over de voormalige tramstelplaats. Vervolgens creëren we een centraal woonerf met grondgebonden woningen in het hart van de site. Als afsluiting van de Tramstelsite trekken we de urban villa typologie van de Lembergsesteenweg door, en vormt deze als het ware een poort voor de nieuwe ontwikkeling langs de steenweg.

Ontdek hier de verschillende mogelijkheden die via een participatief traject werden voorgesteld.

Ga naar het deelproject: 'Wisselkouter Merelbeke'

Ga naar het project aan de overkant van de straat: 'Kasteelsite Wisselbeke'

Abscis Architecten -