2019 - 2021 Oosterzele

Abscis Architecten - visualisatie binnenplein - Abscis Architecten

In hartje Oosterzele werd door scholencampus IZOO beslist om enkele leegstaande gebouwen vrij te geven en zo de plek nieuw leven in te blazen en op te waarderen. 

Abscis Architecten - visualisatie sociale woningen en herbestemd klooster met kapel - Abscis Architecten

visualisatie sociale woningen en herbestemd klooster met kapel - Abscis Architecten

Abscis Architecten - gevel zijde binnenplein - Abscis Architecten

gevel zijde binnenplein - Abscis Architecten

De kapel zal worden herbestemd. Verschillende functies zullen hier mogelijk zijn; van horeca over diensten, tot ontmoetingsplek voor de bewoners van Oosterzele.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - gevel straatzijde - Abscis Architecten

gevel straatzijde - Abscis Architecten

Het kloostergebouw met bijhorende kapel zal herbestemd worden tot polyvalente ruimte voor horeca / diensten / gemeenschapsvoorzieningen en tevens worden 39 sociale appartementen met een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Door de vervallen toestand van sommige gebouwen, dringt een gedeeltelijke sloop zich echter op. Ook blijkt de bestaande indeling van leslokalen en schoolgerelateerde ruimtes weinig praktisch om op een goede manier deze gebouwen te herbestemmen tot sociale appartementen.

De gevel van het klooster en de kapel zullen worden behouden. Deze staan op de inventaris van Onroerend Erfgoed en maken deel uit van het collectief geheugen van Oosterzele. De twee gevels worden geïntegreerd in het project, waarbij er omzichtig wordt omgesprongen met de eigenheid van beide bouwstijlen en hun unieke karakter. De kapel zal worden herbestemd. Verschillende functies zullen hier mogelijk zijn; van horeca over diensten, tot ontmoetingsplek voor de bewoners van Oosterzele.

Achter de kloostergevel wordt een nieuwbouw opgetrokken die dezelfde bouwdiepte, dakhelling en nokhoogte aanhoudt als het bestaande klooster. De nieuwbouw past zich zo in binnen het bestaande gabariet. Enkele transparante terrasjes tonen aan het dorp dat er achter deze gevel wel degelijk een nieuwe functie schuil gaat.

De nieuwbouw werd ontworpen als een aaneengesloten bebouwing in U-vorm. Deze vormt een nieuwe gevel als begrenzing van het park en creëert door diezelfde beweging een rustige ingetogen binnentuin in het gebouw. Een rondgang rond deze binnentuin bedient op elk niveau de verschillende appartementen. Het is een knipoog naar de oude kloostergang en maakt dat verschillende types van appartementen kunnen worden gerealiseerd. Zo zijn de appartementen achter de kloostergevel hoofdzakelijk gericht op het dorp, de appartementen in de achterbouw op het nieuw aan te leggen park, en de appartementen in het midden op de rustige binnentuin - waardoor ze een meer intiem karakter krijgen.

De relatie met de school in dit verhaal wordt niet genegeerd. Zo leerde een voorbespreking dat beide partijen voorstander zijn om de ruimte tussen beide gebouwen vrij te maken van mechanisch verkeer. De bestaande kiss&ride-zone aan de straat blijft behouden zodat de ruimte tussen de kapel en de school kan worden ingericht als een open ruimte waarlangs kinderen te voet of op de fiets de school binnen gaan.

Delen
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics