Machelen

Abscis Architecten -

Het kantoorgebouw bevindt zich tussen het residentiële centrum van Machelen en de deelgemeente Peutie en maakte vroeger deel uit van een ruimere site waarop zich een logistiek complex bevindt. De renovatie moet van het huidige gebouw een 'groen' en flexibel kantoorgebouw maken. 

Er werd getracht om zoveel mogelijk bruikbare kantooroppervlakte te creëren, die zo vrij mogelijk ingericht kan worden. Door de herschikking van de verticale circulatie en het creëren van overzichtelijke en beperkte horizontale circulaties wordt een flexibel plan ontworpen dat de huurders / kopers volledig vrij laat binnen de buitenmuren. 

Het gebouw wordt gestript en een nieuwe schil zal hoogisolerend en luchtdicht zijn om de warmteverliezen zoveel mogelijk te beperken. Vaste zonwering zorgt ervoor dat oververhitting vermeden wordt. De deels transparante houten schil wekt de nieuwsgierigheid en sluit aan bij het ‘groene’ karakter van de kantoren.

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -

Volg ons op facebook

Naar Facebook
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics