2018 - 2020 Kortrijk

Abscis Architecten - een groene wijk - Acacialaan - visualisatie Abscis Architecten

Wonen Regio Kortrijk is een sociale huisvestingsmaatschappij die beschikt over een uitgebreid patrimonium op het grondgebied van Kortrijk. Verschillende wijken zijn echter aan vernieuwing toe. Abscis Architecten nam deel aan de ontwerpwedstrijd en kreeg samen met Sileghem en Partners de wijk Nieuw Kortrijk toegewezen. De nieuwe wijk omvat ca. 310 wooneenheden van de sociale huisvestingsmaatschappij, waarvan 10% renovatie en 90% nieuwbouw. Het bouwen van de eerste fase van 105 wooneenheden werd aangevat in juni 2018.

Abscis Architecten - werkgebied masterplan

werkgebied masterplan

Abscis Architecten - conceptschema blauw-groen netwerk

conceptschema blauw-groen netwerk

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - uitvoering Fase 1

uitvoering Fase 1

De ambities voor deze herontwikkeling zijn hoog en dit zowel voor de ontwerpers als voor de bouwheer. Om de ambities te kunnen waarmaken werd een masterplan opgemaakt. Dit masterplan is het resultaat van een uitgebreide analyse van de bestaande toestand en een reeks ontwerpworkshops waarin de doelstellingen ruimtelijk vertaald werden. Doorheen de wijk wordt een blauw-groen netwerk gecreëerd. Dit netwerk heeft naast een functionele rol ook een sociaal-maatschappelijke en een ecologische rol. Wadi’s zorgen voor een verantwoord omgaan met hemelwater en verhogen de attractiviteit en belevingswaarde van de omgeving. Speelruimte, verblijfsgroen, collectieve tuinen, boomgaarden, zorgen voor een divers ruimtelijk beeld en creëren een aangename ambiance in de wijk.

De Vlaamse Regering legde een tijdje geleden de Bijna Energie Neutraal (“BEN”) – eisen vast. Vanaf 2021 wordt dit de standaard voor nieuwe woningen. Wonen Regio Kortrijk wil hier alvast op inspelen en stelt dan ook dat alle woningen moeten voldoen aan de BEN-eisen. Vanuit de ambitie om de wijk te laten evolueren naar een duurzame, toekomstgerichte wijk, werd tevens geopteerd om alle nieuwbouw zonder fossiele brandstoffen te verwarmen.

Voor meer info i.v.m. de huisvesting, bezoek deze blog van WonenRegioKortrijk

Abscis Architecten - actualiseren van het woningaanbod

actualiseren van het woningaanbod

Abscis Architecten - vooruitstrevende technieken: fossielvrij en energie-efficiƫnt

vooruitstrevende technieken: fossielvrij en energie-efficiƫnt

Delen