2023 - 2025 Asse

Abscis Architecten - visualisatie Abscis Architecten

De Asphaltcosite is een site in volle ontwikkeling, gelegen aan de overzijde van het station in Asse. Met de centralisatie van een aantal gemeentelijke facilitaire diensten zoals jeugdhuis, brandweer en in de toekomst ook politie en mogelijks andere functies, waait er een nieuwe wind door de gemeente. De Regie der Gebouwen wil meesurfen op deze golf van vernieuwing en een gebouwencomplex oprichten voor de huisvesting van de Federale overheidsdiensten Financiën en Justitie

Abscis Architecten - visualisatie Abscis Architecten

visualisatie Abscis Architecten

Abscis Architecten - patio - visualisatie Abscis Architecten

patio - visualisatie Abscis Architecten

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - visualisatie Abscis Architecten

visualisatie Abscis Architecten

Het gebouw moet de functie van elk van de diensten en het geheel als overheidsgebouw illustreren en zich architecturaal onderscheiden in de omgeving. Tevens is het belangrijk een flexibel, duurzaam, energetisch verantwoord en toekomstgericht gebouw in te richten.

Een nieuwe fietsers- en voetgangerstunnel zal de link vormen tussen de Asphaltcosite en het centrum van Asse. Zo zien wij de opportuniteit om deze tunnel rechtstreeks te verbinden met het nieuwe FOD gebouw. Op deze manier kunnen werknemers vlot met de fiets of te voet naar het station of het centrum van Asse en hebben ze rechtstreeks toegang tot de ondergrondse fietsenstalling.

De verschillende gebruikersstromen naar en in het gebouw zijn een belangrijk aandachtspunt. Bezoekers en gebruikers van het FOD gebouw moeten op een heldere, centrale plaats de FOD kunnen betreden. De hoofdtoegangen van de respectievelijke diensten Justitie en Financiën bevinden zich in het hart van het gebouw, een patio die als knooppunt van de verschillende diensten zal functioneren.

Aan de noordzijde van het bouwperceel richten we een plein in dat aansluit bij de openbare ruimte van de jeugddienst. Op dit plein zal de fiets- en voetgangerstunnel aansluiten en functioneren als startpunt voor iedereen die op de site moet zijn.

Aan de zuidelijke kant van het perceel benaderen we het gebouw via een glooiende trappenpartij. Deze trappen leiden zowel naar de patio met toegang tot het gebouw, als naar de landschappelijke weg die je verder naar het recreatiedomein op de Asphaltcosite brengt. De overkraging van het gebouw zorgt voor een architecturaal statement en voor een duidelijk visueel onderscheid tussen de site van de Federale Overheidsdiensten en het publieke, landschappelijke gedeelte.

Organisatie

De verschillende diensten die zich in het gebouw zullen vestigen, worden duidelijk van elkaar gescheiden en hebben elk hun eigen identiteit en werking. De gelijkvloerse verdieping wordt gezien als de publieke laag van het gebouw met front office, zittingzaal en vergaderzalen. Het publieke gedeelte is subtiel afgesloten van de back office en de kantoorzones op de verdiepingen, alsook de archiefruimtes en parking in de kelder.

De interne inrichting van het gebouw wordt flexibel ingedeeld en kent verschillende soorten kantooropstellingen. Enerzijds is er een klassieke kantoorindeling met individuele kantoren voor 1, 2 of 4 personen. Anderzijds zijn er ook landschapskantoren die een vrijere indeling en circulatie kennen. Beide zijn in- en uitbreidbaar zodat het gebouw ook in de toekomst een optimale werking mag kennen.

Toekomstige uitbreiding

In functie van de gevraagde uitbreidingsmogelijkheden wordt aan de noordzijde, waar in deze fase een plein ontwikkeld wordt, een zone onbebouwd gelaten. Deze zone is gedimensioneerd op een (maximale) toekomstige uitbreiding. Deze uitbreiding kan onafhankelijk gebouwd worden waardoor overlast tijdens het realiseren van de uitbreiding tot een minimum kan beperkt worden.

Abscis Architecten - luchtfoto projectgebied

luchtfoto projectgebied

Abscis Architecten - schets landschapskantoor

schets landschapskantoor

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons
Abscis Architecten - schets zittingzaal

schets zittingzaal

Delen