Hasselt

Abscis Architecten -

De doelstelling van de ontwerpopgave was

"naast de zuivere onderzoeksfunctie voor lokale en internationale onderzoekers, ook een educatieve rol vervullen. Niet alleen binnen het eigen curriculum van verschillende opleidingen van de UHasselt en andere Vlaamse universiteiten, maar ook voor het bredere publiek. (...) De aanwezigheid van deze imposante hoogtechnologische infrastructuur zal ongetwijfeld de nieuwsgierigheid opwekken en daardoor het bezoekersaantal nog verhogen. De bouwkundige constructie dient dus een attractiepool te worden die de nodige uitstraling bezit om zijn functie als trekpleister waar te maken.”

Duurzaamheid is voor Abscis Architecten het absolute vertrekpunt van waaruit de volledige bouwkundige visie van dit project voortvloeit. Vier thema’s worden als cruciaal beschouwd en vormen daardoor de ruggengraat van het ontwerpproces: landschap, attractie en educatie, flexibiliteit en materialisatie.

Voor de inplanting werd gekozen om het gebouw te laten verzinken in het landschap. Het sculpteren van het landschap heeft een aantal welbepaalde doelstellingen voor ogen. De eerste doelstelling is het effect creëren van een aantrekkelijk en intrigerend beeld: transparante en ogenschijnlijk kwetsbare koepels die in een open landschap staan. Daarom wordt het dak uitgevoerd als een groendak. Visueel loopt de heide door over het gebouw heen en zorgt het zo voor de continuïteit van het landschap. 

Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
Abscis Architecten -
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics