Bekijk project

Woonproject Ankersmit

Het project Ankersmit in Melle bevindt zich op de site van het voormalig tuinbouwbedrijf van de familie Ankersmit. De site wordt in het noorden begrensd door de Schelde en een oude Scheldemeander. Deze omgeving wordt gekenmerkt door zijn natuurlijke, groene karakter. De oude watertoren met opschrift “Ankersmit” blijft behouden als landmark.

Bekijk project

Kasteelsite Wisselbeke

Deze opdracht omvat het omvormen van het bestaande kasteel tot residenties met aanvullende functies, en het bouwen van assistentiewoningen. Hierbij streven we naar een hedendaagse architectuur met tijdloos karakter en levenslang wonen als insteek. De aanwezigheid van zorg op maat betekent voor dit project een grote meerwaarde.

Bekijk project

Wisselkouter Merelbeke

Deze verticale verkaveling is het hedendaags antwoord op een specifieke vraag naar landschappelijk en groen wonen, en dit in een nabije stedelijke context. De reeds aanwezige structuren en kwaliteiten worden ten volle uitgespeeld in dit ontwerp, waardoor de groene openbare ruimte en de wooneenheden elkaar versterken.  

Bekijk project

KUL Campus Brugge

Met de realisatie van de KU Leuven Campus Brugge, is de bestendiging van de samenwerking tussen KU Leuven en hogeschool VIVES een feit. Het gebouw huist de faculteit industriële wetenschappen en technologie, en de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen, en bevindt zich op een zeer prominente plaats op de kop van de site Ter Groene Poorte. Daardoor fungeert het als de feitelijke entree voor wie de site nadert vanaf het station. Het gebouw vormt de aanzet tot een publieke esplanade die de verschillende nieuwe ontwikkelingen op de campus aan elkaar rijgt.

Bekijk project

Fossielvrij wonen aan het Kongoplein

Aan het einde van de Markt van Deinze zal de bestaande villa Neerleie aan het Kongoplein plaats maken voor een nieuwe, aangepaste vorm van stedelijk wonen. De opmerkelijke ligging aan het Kongoplein, dat gekenmerkt wordt door een grote rotonde met een mooie fontein, vormt een eindpunt voor een belangrijke invalsweg naar het stadscentrum. Hierdoor kan de site een rol vervullen als nieuwe stadspoort, waarbij de uitstraling van het project voldoende aandacht verdient om deze rol te kunnen vervullen.

 
Bekijk project

Scholencampus Kortrijk

Dit project, gekaderd in het programma van de Scholen van Morgen, omvat het masterplan en de uitvoering van vijf schoolgebouwen op twee campussen in de Kortrijkse binnenstad: Campus Kaai en Campus Plein.

Bekijk project

Herinrichting Markt Oudenaarde

De Stad Oudenaarde wil van haar stadscentrum een aangename ontmoetingsruimte maken. Na een bevraging bij de inwoners bleek dat meer groen, minder verkeer, minder bovengronds parkeren en een aangename verblijfsruimte de belangrijkste elementen waren tot het creëren van een aantrekkelijk stadscentrum.

Bekijk project

Duurzame wijk Castelijm Kapellen

Het project in opdracht van Re-Vive betreft de herontwikkeling van een oude industriële site, de voormalige Croda-Henkel site, tot een nieuwe wijk met een residentieel karakter. De ontwikkeling heeft als doel een levendige, aantrekkelijke en duurzame inbreiding te creëren met oog voor architecturale kwaliteit, voldoende groen op openbaar domein en connecties met de buurt en de gemeente Kapellen.

 
Bekijk project

Guldensporencollege Kortrijk - campus Kaai

Het programma voor het Guldensporencollege op campus Kaai omvat een nieuwbouw voor de tweede graad en een vernieuwbouw voor de derde graad. De tweede graad bestaat uit drie verdiepingen met studieruimte, administratie, lokalen, sanitair,... en een verdiept aangelegde sportzaal. De derde graad omvat de renovatie van de neogotische feestzaal die werd herbestemd tot refter en aan beide uiteinden voorzien van een deel nieuwbouw, met daarin lokalen, administratie, sanitair, en een kleinere gymzaal. Er werden overdekte en open speelplaatsen gecreëerd, en een gemeenschappelijke fietsenberging.

Bekijk project

Guldensporencollege Kortrijk - campus Plein

Campus Plein maakt deel uit van het Guldensporencollege in de Kortrijkse binnenstad. De bestaande gebouwen werden vernieuwd en uitgebreid. Het internaat werd ondergebracht in een bestaande zijvleugel van 'het fort'. In de groene binnentuin werd een nieuwe refter gebouwd, opgevat als een open en uitnodigend paviljoen.

Pagina
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics