Bekijk project

Scholencampus Kortrijk

Dit project, gekaderd in het programma van de Scholen van Morgen, omvat het masterplan en de uitvoering van vijf schoolgebouwen op twee campussen in de Kortrijkse binnenstad: Campus Kaai en Campus Plein.

Bekijk project

Faculteit industriële ingenieurswetenschappen en Faculteit bewegings- & revalidatiewetenschappen Brugge

Met de realisatie van de KU Leuven Campus Brugge, is de bestendiging van de samenwerking tussen KU Leuven en hogeschool VIVES een feit. Het gebouw huist de faculteit industriële wetenschappen en technologie, en de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen, en bevindt zich op een zeer prominente plaats op de kop van de site Ter Groene Poorte. Daardoor fungeert het als de feitelijke entree voor wie de site nadert vanaf het station. Het gebouw vormt de aanzet tot een publieke esplanade die de verschillende nieuwe ontwikkelingen op de campus aan elkaar rijgt.

Bekijk project

Duurzame wijk Castelijm Kapellen

Het project in opdracht van Re-Vive betreft de herontwikkeling van een oude industriële site, de voormalige Croda-Henkel site, tot een nieuwe wijk met een residentieel karakter. De ontwikkeling heeft als doel een levendige, aantrekkelijke en duurzame inbreiding te creëren met oog voor architecturale kwaliteit, voldoende groen op openbaar domein en connecties met de buurt en de gemeente Kapellen.

Bekijk project

Guldensporencollege Kortrijk - campus Kaai

Het programma voor het Guldensporencollege op campus Kaai omvat een nieuwbouw voor de tweede graad en een vernieuwbouw voor de derde graad. De tweede graad bestaat uit drie verdiepingen met studieruimte, administratie, lokalen, sanitair,... en een verdiept aangelegde sportzaal. De derde graad omvat de renovatie van de neogotische feestzaal die werd herbestemd tot refter en aan beide uiteinden voorzien van een deel nieuwbouw, met daarin lokalen, administratie, sanitair, en een kleinere gymzaal. Er werden overdekte en open speelplaatsen gecreëerd, en een gemeenschappelijke fietsenberging.

Bekijk project

Guldensporencollege Kortrijk - campus Plein

Campus Plein maakt deel uit van het Guldensporencollege in de Kortrijkse binnenstad. De bestaande gebouwen werden vernieuwd en uitgebreid. Het internaat werd ondergebracht in een bestaande zijvleugel van 'het fort'. In de groene binnentuin werd een nieuwe refter gebouwd, opgevat als een open en uitnodigend paviljoen.

Bekijk project

Park-and-ride Anderlecht

Dit niet weerhouden wedstrijdontwerp voor de P+R parkeergarage is ingeplant op het knooppunt van de Brusselse R0 met de Bergensesteenweg in Anderlecht. Het project kadert binnen het gewestelijk mobiliteitsbeleid en wil pendelaars en buurtbewoners motiveren om optimaal gebruik te maken van het openbaar vervoer. Door de ligging aan metrolijn 5 en de in te richten overstapzone voor bussen, taxi’s en kiss & ride, ontstaat een nieuw intermodaal verkeersknooppunt.

 
Bekijk project

KTA Dendermonde

In 2016 werd door GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gevraagd om een visienota op te stellen omtrent de vernieuwing en opwaardering van de scholen KTA Dendermonde en MS Zwijveke tot één samenhangende schoolcampus. Het ontwerp, als resultaat van deze visie, werd niet weerhouden. Deze site aan de Begijnhoflaan ligt op een unieke locatie in Dendermonde, aan de rand van de compacte stadskern, vlakbij het station en grenzend aan een mooie groen-recreatieve zone met een enorme vijver. 

Bekijk project

Campus KTA Casinoplein heraanleg park en speelplaats

Dit ontwerp kadert in het goedgekeurde masterplan opgemaakt in 2009. Het park krijgt gedurende de schooluren een privaat karakter en buiten de schooluren kan het opengesteld worden als openbare ontmoetingsplaats. Er is rekening gehouden met de integrale toegankelijkheid en hoogteverschil tussen straat en park wordt overbrugd door trappen én hellingen.

Bekijk project

Parking Zuiderdokken Antwerpen

Het project is gelegen aan de Zuiderdokken te Antwerpen. Binnen de kaaimuren van het voormalige Kooldok en Steendok worden 2 parkings voorzien met telkens 4 ondergrondse parkeerlagen, voor in totaal 2000 wagens.

Pagina
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics