Bekijk project

Park-and-ride Anderlecht

Dit niet weerhouden wedstrijdontwerp voor de P+R parkeergarage is ingeplant op het knooppunt van de Brusselse R0 met de Bergensesteenweg in Anderlecht. Het project kadert binnen het gewestelijk mobiliteitsbeleid en wil pendelaars en buurtbewoners motiveren om optimaal gebruik te maken van het openbaar vervoer. Door de ligging aan metrolijn 5 en de in te richten overstapzone voor bussen, taxi’s en kiss & ride, ontstaat een nieuw intermodaal verkeersknooppunt.

Bekijk project

Maison des Sciences Humaines Belval

Het ontwerp voor de ‘Maison des Sciences Humaines’ maakt deel uit van ‘la cité des Sciences', de universiteitscluster binnen het masterplan van Jo Coenen. Het omvangrijke programma met les- onderzoeksruimten en burelen is gerealiseerd binnen een zeer compact volume. De architectuur van het gebouw is terughoudend zonder afstandelijk te worden. Ontwerp en uitvoering kwamen tot stand middels een intensieve samenwerking tussen  ABSCIS architecten en FABECK architectes (Koerich, Luxemburg).

Bekijk project

KTA Dendermonde

In 2016 werd door GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gevraagd om een visienota op te stellen omtrent de vernieuwing en opwaardering van de scholen KTA Dendermonde en MS Zwijveke tot één samenhangende schoolcampus. Het ontwerp, als resultaat van deze visie, werd niet weerhouden. Deze site aan de Begijnhoflaan ligt op een unieke locatie in Dendermonde, aan de rand van de compacte stadskern, vlakbij het station en grenzend aan een mooie groen-recreatieve zone met een enorme vijver. 

Bekijk project

Campus KTA Casinoplein heraanleg park en speelplaats

Dit ontwerp kadert in het goedgekeurde masterplan opgemaakt in 2009. Het park krijgt gedurende de schooluren een privaat karakter en buiten de schooluren kan het opengesteld worden als openbare ontmoetingsplaats. Er is rekening gehouden met de integrale toegankelijkheid en hoogteverschil tussen straat en park wordt overbrugd door trappen én hellingen.

 
Bekijk project

Scholen Kortrijk - Leiekant

Campus Leiekant maakt deel uit van de Scholencampus DPSA in de Kortrijkse binnenstad. Op campus Plein, de huidige Leiekant van De Pleinschool Kortrijk of het vroegere Fort, worden de bestaande gebouwen vernieuwd en uitgebreid. Het internaat wordt ondergebracht in een bestaande zijvleugel en bestaat uit 3 slaapverdiepingen en een open gelijkvloerse ontspanningsruimte. In de groene binnentuin wordt een nieuwe refter gebouwd, opgevat als een open en uitnodigend paviljoen.

Bekijk project

Parking Zuiderdokken Antwerpen

Het project is gelegen aan de Zuiderdokken te Antwerpen. Binnen de kaaimuren van het voormalige Kooldok en Steendok worden 2 parkings voorzien met telkens 4 ondergrondse parkeerlagen, voor in totaal 2000 wagens.

Bekijk project

Woonproject Scheldekop Oudenaarde

Het U-vormige bouwblok waarin rijwoningen en meergezinswoningen elkaar afwisselen, kadert in het masterplan 'Scheldeboorden' op een oud industrieterrein vlakbij het stadscentrum van Oudenaarde. Het verscheiden karakter van de woningen werd beïnvloed door de oriëntatie, omliggende gebouwen en landschapselementen.

Bekijk project

Woonproject Herkenrode Kazerne Hasselt

De site Herkenrode is gelegen in het centrum van de stad Hasselt. De site deed eerst dienst als militair domein en werd nadien ingericht als zone voor overheidsfuncties van de Federale overheid. De stad Hasselt verkocht deze site via een verkoopprocedure om een globale herbestemming in het kader van de binnenstedelijke ontwikkeling van Hasselt.

 
Bekijk project

Belfius New Concept

Nadat de regionale zetel van Belfius in een nieuw jasje werd gestoken, is ook het interieur volledig herzien. De gelijkvloerse verdieping biedt nu ruimte aan een onthaal met balie, kantoren, vergader- en presentatieruimtes en een incubator voor jonge starters.

Bekijk project

Verbouwing van een historisch pand Korenmarkt Gent

Op een unieke zichtlocatie aan de Veldstraat en Korenmarkt worden twee historische winkelpanden nieuw leven ingeblazen met een gemengd project van winkelen en wonen. Bovenop de vraag tot optimalisatie van de winkelruimte wordt de kans aangegrepen om de leegstaande bovenverdiepingen, met hun authentieke interieurs en prachtige stadszichten, terug tot woning om te vormen. 

Bekijk project

Herstel Ravelijn Liedtspark

Het Liedtspark met de restanten van de Vaubanversterking vormt een groene ademruimte voor de stad Oudenaarde.  Deze Ravelijn vormt een uitzonderlijke stukje geschiedenis welke tot voor kort nog niet de kwalitatieve aankleding kreeg die ze verdient. 

Pagina
  1. 1
  2. 2
  3. 3
communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics