Abscis Architecten

Abscis Architecten - Integratie van het groen – fotografie Dennis De Smet Parkeergebouw AZ Sint- Lucas & Volkskliniek

Abscis Architecten

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 15
B-9051 Gent

+32 (0)9 244 60 20
info@abscis.be

De ambitie van Abscis Architecten

Betrokken, onderbouwd, duurzaam
De ambitie van Abscis Architecten is gelaagd: via een gerichte dialoog met de opdrachtgever tot een project op maat komen, waarbij wij vanuit een toekomstgerichte maatschappelijke betrokkenheid elk project verankeren in de sociale, economische, historische en culturele context van de omgeving.

Abscis Architecten - Bekijk project

Herbestemming parochiekerken

In opdracht van stad Gent heeft Abscis Architecten, in samenwerking met Stadim, een beleidsvisie uitgewerkt voor de toekomst van de Gentse parochiekerken die de basis zal vormen voor het overleg tussen de stedelijke en de kerkelijke diensten over het gebruik van de parochiekerken en de…

Abscis Architecten - Het nieuwe gebouw vormt de aanzet tot een publieke esplanade – visualisatie Abscis Architecten Bekijk project

Faculteit Industriële en Biowetenschappen Brugge

Met de realisatie van de faculteit industriële en biowetenschappen in Brugge, zal de bestendiging van een nieuwe samenwerking tussen de KHBO en de KUL een feit zijn. Deze faculteit ligt op een prominente plaats op de site Ter Groene Poorte, ze vormt als het ware de entree van de campus voor wie de site nadert vanaf het station. Het nieuwe gebouw vormt de aanzet tot een publieke esplanade die de verschillende nieuwe ontwikkelingen op de campus aan elkaar rijgt en zo de bestendiging van een nieuwe samenwerking tussen de KHBO en de KUL bevestigt.

Abscis Architecten

Abscis Architecten - Guldensporencollege Kortrijk Lees verder

Eerste Steenlegging

Guldensporencollege Kortrijk

Vrijdag 2 oktober vierden Guldensporencollege Kaai en Plein officieel de start van hun bouwwerken. 

Abscis Architecten - Dag van de Architectuur 2015 Lees verder

Maken en meemaken

Dag van de Architectuur 2015

Op 11 oktober 'Dag van de architectuur' zijn er 2 projecten van Abscis Architecten te bezoeken:
Acaciapark zuurstof aan de Brugse Poort Gent en Nieuw Administratief Centrum Aalst herbestemming Postsite.

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics