Abscis Architecten

Abscis Architecten - Zicht op Sint-Theresia en inkomgeheel - visualisatie indeed Herbestemming Theresianenklooster Aalst

Abscis Architecten

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2
B-9051 Gent

+32 (0)9 244 60 20
info@abscis.be

De ambitie van Abscis Architecten

Betrokken, onderbouwd, duurzaam
De ambitie van Abscis Architecten is gelaagd: via een gerichte dialoog met de opdrachtgever tot een project op maat komen, waarbij wij vanuit een toekomstgerichte maatschappelijke betrokkenheid elk project verankeren in de sociale, economische, historische en culturele context van de omgeving.

Abscis Architecten - Zuidgevel - fotografie Abscis Architecten Bekijk project

Maison des Sciences Humaines Belval

Het ontwerp voor de ‘Maison des Sciences Humaines’ maakt deel uit van ‘la cité des Sciences, de universiteitscluster binnen het masterplan van Jo Coenen. Het omvangrijke programma met les- onderzoeksruimten en burelen is gerealiseerd binnen een zeer compact volume. De architectuur van het gebouw is terughoudend zonder afstandelijk te worden.

Abscis Architecten - Schets interieur KTA Bekijk project

KTA Dendermonde

In 2016 werd door GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gevraagd om een visienota op te stellen omtrent de vernieuwing en opwaardering van de scholen KTA Dendermonde en MS Zwijveke tot één samenhangende schoolcampus. Het ontwerp, als resultaat van deze visie, werd niet weerhouden. Deze site aan de Begijnhoflaan ligt op een unieke locatie in Dendermonde, aan de rand van de compacte stadskern, vlakbij het station en grenzend aan een mooie groen-recreatieve zone met een enorme vijver. 

Abscis Architecten

Abscis Architecten - Sociale woningbouw Jubileumlaan Lees verder

Wedstrijd gewonnen!

Sociale woningbouw Jubileumlaan

Abscis Architecten maakte de stedenbouwkundige visie op voor de vernieuwing van de woontorens aan de kop van de watersportbaan in Gent. 

Abscis Architecten - Parking Zuiderdokken Antwerpen Lees verder

wedstrijd gewonnen!

Parking Zuiderdokken Antwerpen

Parking Zuiderdokken Antwerpen: 2000 ondergrondse parkeerplaatsen, 120 bovengrondse en stalling voor 300 fietsen. De historische dokmuren worden geïntegreerd in de ondergrondse parking. 

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics