Abscis Architecten

Abscis Architecten - Geveldetail Schuurkenstraat - detail gelaagd gevelconcept - fotografie Dennis De Smet Verbouwing van een historisch pand Korenmarkt Gent

Abscis Architecten

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 15
B-9051 Gent

+32 (0)9 244 60 20
info@abscis.be

De ambitie van Abscis Architecten

Betrokken, onderbouwd, duurzaam
De ambitie van Abscis Architecten is gelaagd: via een gerichte dialoog met de opdrachtgever tot een project op maat komen, waarbij wij vanuit een toekomstgerichte maatschappelijke betrokkenheid elk project verankeren in de sociale, economische, historische en culturele context van de omgeving.

Abscis Architecten - Het uitkragende volume omvat de leslokalen - de labo's zitten in de sokkel – visualisatie Abscis Architecten Bekijk project

Faculteit Industriële en Biowetenschappen Brugge

Met de realisatie van de faculteit industriële en biowetenschappen in Brugge, zal de bestendiging van een nieuwe samenwerking tussen de KHBO en de KUL een feit zijn. Deze faculteit ligt op een prominente plaats op de site Ter Groene Poorte, ze vormt als het ware de entree van de campus voor wie de site nadert vanaf het station. Het nieuwe gebouw vormt de aanzet tot een publieke esplanade die de verschillende nieuwe ontwikkelingen op de campus aan elkaar rijgt en zo de bestendiging van een nieuwe samenwerking tussen de KHBO en de KUL bevestigt.

Abscis Architecten - Bekijk project

Parking Meerspoort Oudenaarde

Het project betreft de heraanleg van de parking Meerspoort waarbij het merendeel van de structuur (o.a. de ontsluiting) van de parking wordt behouden. De grootste ingreep  is de bouw van een 2de parkeerlaag op het noordelijk deel van de parking. Het verhogen van de parkeercapaciteit…

Abscis Architecten

Abscis Architecten - Kerk Kester Lees verder

haalbaarheidsstudie

Kerk Kester

De Leefgemeenschap van Kester, een deelgemeente van Gooik, wenst haar dorpskerk Sint Martinus een nevenbestemming te geven.

Abscis Architecten onderzoekt in een haalbaarheidsstudies twee scenario's. In een eerste scenario zou het nieuwe programma gerealiseerd kunnen worden door een herbestemming van de bestaande gebouwen van de Sint-Martinus Kerk. Een alternatief scenario voorziet in de afbraak van het bestaande kerkgebouw om deze te vervangen door een nieuwbouw met dezelfde functionaliteiten.

Abscis Architecten - BEN-wijk Nieuw Kortrijk Lees verder

Schetsontwerp

BEN-wijk Nieuw Kortrijk

Abscis Architecten nam deel aan een ontwerpwedstrijd in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning cvba en kreeg de vernieuwing van wijk Nieuw Kortrijk toegewezen. Ondertussen zijn  we gestart met de voorbereiding van de verschillende fases die dit project met zich zal meebrengen.

communicatie en grafisch ontwerp door Lavagraphics